Komunikaty

Zakończenie rozpatrywania wniosków o zezwolenia na pracę w delegaturach

22.10.2021

Informujemy, że od 1 listopada 2021 r. delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego znajdujące się w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile nie będą wydawały zezwoleń na pracę dla cudzoziemców. Wszystkie wnioski złożone po 31 lipca 2021 r. w formie papierowej w którejś z ww. delegatur rozpatrywane są przez urzędników w Poznaniu.

Wnioski o wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemców prosimy przesyłać do Poznania, a w celu skrócenia czasu oczekiwania na decyzję, przez portal www.praca.gov.pl

Zwiększenie liczby przyjmowanych wniosków na salach obsługi

31.08.2021

Informujemy, że od 6 września 2021 r. zwiększona zostaje liczba wizyt w celu złożenia wniosku (kolejka F)

Liczba wizyt będzie zwiększona zarówno w Poznaniu, jak i w delegaturach urzędu.

Zmiana przepisów dotyczących pobytu obywateli UE i członków ich rodzin

30.07.2021

2 sierpnia 2021 roku wchodzą w życie przepisy znowelizowanej ustawy o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin. Podstawowe zmiany to:

Zmiana sposobu umawiania wizyt na odciski palców.

20.07.2021

Umówienie wizyty na złożenie odcisków palców w Poznaniu oraz delegaturach w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile możliwe jest tylko na dwa sposoby: 

- dzwoniąc na numer telefonu wskazany w wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych (tylko dla osób, których wniosek został formalnie zweryfikowany),

- pracownicy Wydziału Spraw Cudzoziemców będą kontaktowali się telefonicznie z osobami, które złożyły wnioski o pobyt czasowy.

Zmiany w rezerwacji internetowej wizyt w Wydziale Spraw Cudzoziemców AKTUALIZACJA

16.07.2021

Informujemy, iż zakończone zostały prace serwisowe centralnego systemu POBYT umożliwiającego m. in. pobieranie odcisków linii papilarnych. W związku z powyższym przywrócona została możliwość dokonywania rezerwacji internetowych wizyt w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Poznaniu i delegaturach (Kalisz, Konin, Leszno, Piła).

Zmiany w rezerwacji internetowej wizyt w Wydziale Spraw Cudzoziemców

14.07.2021
Informujemy, iż trwają prace serwisowe centralnego systemu POBYT umożliwiającego m. in. pobieranie odcisków linii papilarnych. W związku z powyższym do odwołania została ograniczona możliwość dokonywania rezerwacji internetowych wizyt w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Poznaniu i delegaturach (Kalisz, Konin, Leszno, Piła).
Obecnie dostępne są tylko poniższe kolejki:
w Poznaniu
CUDZOZIEMCY - Odbiór karty pobytu

Ograniczenia w funkcjonowaniu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

07.06.2021

OGŁOSZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU O WPROWADZENIU OGRANICZEŃ W FUNKCJONOWANIU WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU

Dyżury dla obywateli UE i beneficjentów umowy wystąpienia (BREXIT)

02.06.2021

Informujemy, że począwszy od 11 czerwca 2021 r. w każdy piątek na sali obsługi w Poznaniu, w godzinach od 12 do 15, będzie można osobiście odebrać zaświadczenia i dokumenty wydawane dla obywateli:

Handel Ludźmi To Przestępstwo!

25.05.2021

Pamiętaj, że na każdym kroku możesz stać się ofiarą handlu ludźmi. Zwróć uwagę, że jeżeli ktoś:

  • zabrał Ci paszport lub dokument tożsamości,
  • bije Cię, grozi Ci lub szantażuje,
  • nie wypłaca należnego Ci wynagrodzenia, zmusza Cię do mieszkania lub pracy w nieludzkich warunkach, zmusza Cię do prostytucji, kradzieży, żebrania,

to oznacza, że możesz być ofiarą przestępstwa handlu ludźmi.

Ulotki informacyjne dla obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej i członków ich rodzin

14.05.2021

Zachęcamy do zapoznania się z ulotkami w języku angielskim dla beneficjentów Umowy Wyjścia, zawierającymi przystępne informacje na temat formalności i wymogów, których powinni dopełnić obywatele Zjednoczonego Królestwa i członkowie ich rodzin, aby otrzymać dokument pobytowy:

Strony