Komunikaty

Zmiany w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

25.11.2022

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w sprawie projektowanych zmian w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Otwarcie punktu podawczego w Poznaniu

13.10.2022

Informujemy, że otworzyliśmy  punkt podawczy w Sali obsługi A na placu Wolności 17. Można tam składać  dokumenty w sprawach realizowanych w Wydziale Spraw Cudzoziemców, w tym dotyczące legalizacji pobytu i legalizacji zatrudnienia cudzoziemców.
Godziny otwarcia punktu podawczego:
od poniedziałku do piątku od 8:15 do 15:15

Informacja dla obywateli Białorusi, wykonujących pracę kierowcy w transporcie drogowym

18.08.2022

Jeśli jesteś obywatelem Białorusi, wykonujesz pracę kierowcy w transporcie drogowym na rzecz przewoźnika mającego siedzibę w Polsce
i przebywasz w Polsce na podstawie jednego z niżej wymienionych dokumentów, którego okres ważności upływałby od 01.09.2022 r., dokument ten jest przedłużony z mocy ustawy na okres:

  • Zezwolenie na pobyt czasowy – do 31.12.2022r.
  • Karta pobytu - do 24.08.2023r.
  • Polski dokument tożsamości – do 24.08.2023r.
  • Dokument „zgoda na pobyt tolerowany” – do 24.08.2023r.

Punkt informacyjny dla uchodźców z Ukrainy zmienia lokalizację

12.08.2022

Od 22 sierpnia 2022r. punkt informacyjny dla uchodźców z Ukrainy zostanie przeniesiony do punktu recepcyjnego, który znajduje się w pawilonie nr 2 na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Zapoznaj się z komunikatem.

Zmiany w procedurze wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemca

28.07.2022

29 lipca wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. W rozporządzeniu, podobnie jak w dotychczasowym, zostały uregulowane następujące kwestie:

Diia.pl - elektroniczny dokument dla uchodźców wojennych z Ukrainy

28.07.2022

Zapoznaj się z komunikatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  w sprawie dokumentu potwierdzającego legalny pobyt na terytorium Polski i umożliwiającego podróżowanie w ramach Unii Europejskiej.

Nowe zezwolenie na pobyt czasowy dla obywateli Białorusi posiadających wizy humanitarne

08.07.2022

Zapoznaj się z komunikatem Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Oświadczenie o zmianie podstawy rozpatrzenia wniosku w toku postępowania (tylko dla obywateli Białorusi, którzy posiadają wizę krajową D 21) znajdziesz w zakładce formularze.

Informacja w sprawie naklejek wizowych dla obywateli Ukrainy, którzy mieszkają w Wielkopolsce – kierowców w transporcie międzynarodowym

05.05.2022

Jeśli jesteś obywatelem Ukrainy, mieszkasz w Wielkopolsce i wykonujesz pracę kierowcy w transporcie międzynarodowym oraz przebywasz w Polsce na podstawie wizy krajowej, która została przedłużona z mocy ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, możesz uzyskać naklejkę wizową, która to potwierdza. Z rozwiązania tego skorzystać mogą tylko ci obywatele Ukrainy - kierowcy w transporcie międzynarodowym, posiadający wizę krajową oznaczoną symbolem „D”, która:

Strony