Komunikaty

Informacja dla obywateli Ukrainy, którzy przybywają do Polski w związku z konfliktem w ich kraju.

27.02.2022
Nie musisz składać wniosku o legalizację pobytu.
Nie musisz się u nas rejestrować.
Twój pobyt będzie legalny.
Wkrótce szczegółowe informacje na stronach ua.gov.pl, migrant.poznan.uw.gov.pl.

Punkt informacyjny dla obywateli Ukrainy na Dworcu Głównym w Poznaniu

26.02.2022

26 lutego na Dworcu Głównym w Poznaniu uruchomiliśmy punkt informacyjny dla osób przybywających z Ukrainy. W punkcie otrzymają oni informacje na temat możliwej pomocy i inne wskazówki ważne dla dalszego pobytu w kraju.

60 dni na oświadczenie pracodawcy tylko na właściwym formularzu!

21.02.2022

Jeżeli złożyłeś wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę do końca 2020 r. i otrzymałeś już tzw. „zezwolenie warunkowe” zapoznaj się szczegółowo z wymogami, które musisz spełnić.

Przypominamy, że oświadczenie pracodawcy potwierdzające powierzenie pracy musisz złożyć na odpowiednim formularzu.

Zmiana przepisów dotyczących zezwoleń na pobyt w Polsce

21.01.2022

29 stycznia 2022 roku wchodzą w życie przepisy znowelizowanej ustawy o cudzoziemcach. Podstawowe zmiany dotyczą uproszczenia procedury udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy i pracę, w tym:

- do wniosków składanych od 29.01.2022 r.

Wstrzymanie rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka

21.01.2022

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wstrzymał rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, które zostały złożone począwszy od dnia 18 stycznia 2022r.  Po zwiększeniu rezerwy celowej na wypłatę świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, wnioski złożone po dniu 18 stycznia 2022r. zostaną rozpatrzone.

Zakończenie rozpatrywania wniosków o zezwolenia na pracę w delegaturach

22.10.2021

Informujemy, że od 1 listopada 2021 r. delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego znajdujące się w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile nie będą wydawały zezwoleń na pracę dla cudzoziemców. Wszystkie wnioski złożone po 31 lipca 2021 r. w formie papierowej w którejś z ww. delegatur rozpatrywane są przez urzędników w Poznaniu.

Wnioski o wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemców prosimy przesyłać do Poznania, a w celu skrócenia czasu oczekiwania na decyzję, przez portal www.praca.gov.pl

Zwiększenie liczby przyjmowanych wniosków na salach obsługi

31.08.2021

Informujemy, że od 6 września 2021 r. zwiększona zostaje liczba wizyt w celu złożenia wniosku (kolejka F)

Liczba wizyt będzie zwiększona zarówno w Poznaniu, jak i w delegaturach urzędu.

Handel Ludźmi To Przestępstwo!

25.05.2021

Pamiętaj, że na każdym kroku możesz stać się ofiarą handlu ludźmi. Zwróć uwagę, że jeżeli ktoś:

  • zabrał Ci paszport lub dokument tożsamości,
  • bije Cię, grozi Ci lub szantażuje,
  • nie wypłaca należnego Ci wynagrodzenia, zmusza Cię do mieszkania lub pracy w nieludzkich warunkach, zmusza Cię do prostytucji, kradzieży, żebrania,

to oznacza, że możesz być ofiarą przestępstwa handlu ludźmi.

Odciski palców, weryfikacja formalna i merytoryczna

30.04.2021

Klienci, którzy przysłali do urzędu wnioski o pobyt czasowy pocztą zostaną wezwani m.in. do złożenia odcisków linii papilarnych

Strony