Wstrzymanie rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka

Informujemy, że Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wstrzymał rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, które zostały złożone począwszy od dnia 16 stycznia 2024r. 

Treść komunikatu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 15.01.2024r.

Informujemy również, że w 2023 r. Wojewoda Wielkopolski otrzymał z rezerwy celowej budżetu państwa dotację na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka w łącznej wysokości 4.301.479,00 zł. Kwota ta wystarczyła do rozpatrzenia 431 wniosków złożonych do 31 grudnia 2021 r.

Obecnie do rozpatrzenia pozostają: 24 wnioski złożone do 31.12.2021 r., 1242 wnioski złożone w 2022 r. i 960 wniosków złożonych w 2023 r. Wnioski te będą rozpatrywane chronologicznie, według daty wpływu do urzędu, po przyznaniu przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa umożliwiających wypłatę tych świadczeń.

Postępowania w sprawach, w których wnioski zostały złożone w latach 2021-2023 i które nie zostały zakończone z uwagi na wyczerpanie środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń w 2023r. są przedłużone.

Przypominamy o obowiązku informowania urzędu o każdorazowej zmianie adresu zamieszkania oraz danych kontaktowych (nr telefonu, adres e-mail). W pismach dotyczących świadczeń pieniężnych należy podawać właściwy numer sprawy lub wyraźnie zaznaczać, że pismo dotyczy wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi