Komunikaty

Data: 07.04.2022Informacja w sprawie ochrony czasowej dla cudzoziemców niebędących obywatelami Ukrainy.

Jeśli jesteś:

 • bezpaństwowcem lub obywatelem państwa trzeciego i przed 24.02.2022r. posiadałeś na terytorium Ukrainy status uchodźcy lub równoważną ochronę lub członkiem rodziny takiej osoby, pod warunkiem wspólnego zamieszkiwania na terytorium Ukrainy
 • bezpaństwowcem lub obywatelem państwa trzeciego i przed 24.02.2022r. mieszkałeś legalnie na terytorium Ukrainy na podstawie zezwolenia na pobyt stały i nie możesz powrócić do kraju swojego pochodzenia
czytaj dalej... o: Informacja w sprawie ochrony czasowej dla cudzoziemców niebędących obywatelami Ukrainy.

Data: 29.03.2022Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym

W sobotę 26 marca br. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Nowe rozwiązania weszły w życie 26 marca br. i obowiązują z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r. Cudzoziemcy, których nie dotyczy wspomniana ustawa a należą do kategorii wysiedleńców wymienionych w decyzji wykonawczej Rady UE stwierdzającej istnienie masowego napływu osób wysiedlonych z Ukrainy, mogą korzystać z ochrony czasowej zgodnie z ustawą o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP.

12 marca 2022 r. weszła w życie ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r., poz. 583). Nowe rozwiązania obowiązują z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r.  – ustawa reguluje m. in.:

czytaj dalej... o: Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym

Data: 24.03.2022Informacja w sprawie warunkowych zezwoleń na pobyt czasowy i pracę dla obywateli Ukrainy

Ustawa z 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583) skutkuje wprowadzeniem zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę dla wszystkich obywateli Ukrainy przebywających legalnie w Polsce. Dotyczy to również obywateli Ukrainy, którzy uzyskali w szczególnym trybie zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.

czytaj dalej... o: Informacja w sprawie warunkowych zezwoleń na pobyt czasowy i pracę dla obywateli Ukrainy

Pomoc dla obywateli Ukrainy!

 • Śledź informacje na:

 • Punkt informacyjny na Dworcu Głównym w Poznaniu czynny całą dobę.

 • Infolinia +48 61 850 87 77 dostępna w:

  • poniedziałki od 9.30 do 16.00
  • wtorek-piątek od 8:15 do 15:15.
 • Punkt recepcyjny w Poznaniu: Międzynarodowe Targi Poznańskie, ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań

  • ciepłe posiłki, napoje
  • podstawowa opieka medyczna
  • miejsce na odpoczynek
  • organizacja zakwaterowania
  • informacja na temat pobytu w Polsce