Przydatne adresy

PESEL

Paszport obywatela Ukrainy, dokument potwierdzający tożsamość

Praca

Punkt informacyjny w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu, ul. Czarnieckiego 9
+48 512 360 258 (obsługa w języku polskim)
+48 512 360 273 (obsługa w j.ukraińskim)

Zgłoszenie zatrudnienia obywatela Ukrainy

Wielkopolska Izba Lekarska - pomoc dla lekarzy z Ukrainy i ich bliskich, w tym praca, uprawnienia, pomoc prawna, psychologiczna

Zaświadczenie potwierdzające korzystanie z ochrony czasowej

Dotyczy osób, które nie zostały objęte przepisami ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

Urząd do Spraw Cudzoziemców

ul. Taborowa 33

02-699 Warszawa

Szkoły, przedszkola, zajęcia dla dzieci

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Barbara Zatorska – tel. 780 386 050, Marzena Pelcer – tel. 780 386 055,
Karolina Adamska – tel. 780386 020, Katarzyna Bizukojć – tel. 780 386 056,
Izabela Liebert-Jędroszkowiak – tel. 780 386 076.
cudzoziemcy@ko.poznan.pl

Zajęcia dla dzieci

Ministerstwo Edukacji i Nauki:

Świadczenia pieniężne i niepieniężne

Opieka medyczna

Internetowe konto pacjenta

Narodowy Fundusz Zdrowia - informacja o pomocy medycznej: 800 190 590

Wsparcie psychologiczne

Bezpłatna komunikacja

Testy na Covid-19

Pomoc prawna

Urząd Miasta Poznania

Urząd Miasta Poznania, ul. Matejki 50 (pokój 6a) - pon.-pt. 08:00 - 20:00
Urząd Miasta Poznania, ul. Libelta 16/20 (pokój 28 - hol) - wtorki 12:00-16:00 oraz czwartki 8:00-12:00

Ministerstwo Sprawiedliwości - całodobowa Linia Pomocy Pokrzywdzonym, w tym zbrojną agresją na Ukrainie – pomoc prawna i psychologiczna

Komenda Główna Policji - informacje oraz pomoc w sytuacjach zaginięcia osób, które przekroczyły granicę Polski w związku z wojną w Ukrainie

Wykaz adwokatów udzielających bezpłatnej pomocy prawnej uchodźcom

Wydawanie darów

Miejski Punkt Pomocy Ukrainie, ul. Bukowska 27/29, pon.-pt. w godz. 14-18, sob. 10-15
Pogotowie Społeczne, ul. Ratajczaka 20

Serwis informacyjny dla przebywających w Poznaniu

Czy ta strona była przydatna?

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.