Przydatne adresy

PESEL

Paszport obywatela Ukrainy, dokument potwierdzający tożsamość

Praca

Punkt informacyjny w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu, ul. Czarnieckiego 9
+48 512 360 258 (obsługa w języku polskim)
+48 512 360 273 (obsługa w j.ukraińskim)

Zgłoszenie zatrudnienia obywatela Ukrainy

Wielkopolska Izba Lekarska - pomoc dla lekarzy z Ukrainy i ich bliskich, w tym praca, uprawnienia, pomoc prawna, psychologiczna

Zaświadczenie potwierdzające korzystanie z ochrony czasowej

Dotyczy osób, które nie zostały objęte przepisami ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

Urząd do Spraw Cudzoziemców

ul. Taborowa 33

02-699 Warszawa

Szkoły, przedszkola, zajęcia dla dzieci

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Barbara Zatorska – tel. 780 386 050, Marzena Pelcer – tel. 780 386 055,
Karolina Adamska – tel. 780386 020, Katarzyna Bizukojć – tel. 780 386 056,
Izabela Liebert-Jędroszkowiak – tel. 780 386 076.
cudzoziemcy@ko.poznan.pl

Ministerstwo Edukacji i Nauki:

Świadczenia pieniężne i niepieniężne

Opieka medyczna

Internetowe konto pacjenta

Narodowy Fundusz Zdrowia - informacja o pomocy medycznej: 800 190 590

Wsparcie psychologiczne

Pomoc prawna

Serwis informacyjny dla przebywających w Poznaniu

Czy ta strona była przydatna?

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi