Aktualności

Diia.pl - elektroniczny dokument dla uchodźców wojennych z Ukrainy

28.07.2022

Zapoznaj się z komunikatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  w sprawie dokumentu potwierdzającego legalny pobyt na terytorium Polski i umożliwiającego podróżowanie w ramach Unii Europejskiej.

Informacja w sprawie naklejek wizowych dla obywateli Ukrainy, którzy mieszkają w Wielkopolsce – kierowców w transporcie międzynarodowym

05.05.2022

Jeśli jesteś obywatelem Ukrainy, mieszkasz w Wielkopolsce i wykonujesz pracę kierowcy w transporcie międzynarodowym oraz przebywasz w Polsce na podstawie wizy krajowej, która została przedłużona z mocy ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, możesz uzyskać naklejkę wizową, która to potwierdza. Z rozwiązania tego skorzystać mogą tylko ci obywatele Ukrainy - kierowcy w transporcie międzynarodowym, posiadający wizę krajową oznaczoną symbolem „D”, która:

Informacja dla obywateli Ukrainy – kierowców w transporcie międzynarodowym

28.04.2022

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski od 24 lutego 2022r. z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa i podjęli lub zamierzają podjąć w Polsce pracę kierowcy w transporcie międzynarodowym mogą złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę przed upływem 9 miesięcy od dnia wjazdu do Polski.

Informacja w sprawie ochrony czasowej dla cudzoziemców niebędących obywatelami Ukrainy.

07.04.2022

Jeśli jesteś:

  • bezpaństwowcem lub obywatelem państwa trzeciego i przed 24.02.2022r. posiadałeś na terytorium Ukrainy status uchodźcy lub równoważną ochronę lub członkiem rodziny takiej osoby, pod warunkiem wspólnego zamieszkiwania na terytorium Ukrainy
  • bezpaństwowcem lub obywatelem państwa trzeciego i przed 24.02.2022r. mieszkałeś legalnie na terytorium Ukrainy na podstawie zezwolenia na pobyt stały i nie możesz powrócić do kraju swojego pochodzenia

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym

29.03.2022

W sobotę 26 marca br. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Nowe rozwiązania weszły w życie 26 marca br. i obowiązują z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r. Cudzoziemcy, których nie dotyczy wspomniana ustawa a należą do kategorii wysiedleńców wymienionych w decyzji wykonawczej Rady UE stwierdzającej istnienie masowego napływu osób wysiedlonych z Ukrainy, mogą korzystać z ochrony czasowej zgodnie z ustawą o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP.

12 marca 2022 r. weszła w życie ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r., poz. 583). Nowe rozwiązania obowiązują z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r.  – ustawa reguluje m. in.:

Informacja w sprawie warunkowych zezwoleń na pobyt czasowy i pracę dla obywateli Ukrainy

24.03.2022

Ustawa z 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583) skutkuje wprowadzeniem zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę dla wszystkich obywateli Ukrainy przebywających legalnie w Polsce. Dotyczy to również obywateli Ukrainy, którzy uzyskali w szczególnym trybie zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.

Legalne zatrudnienie w Polsce - porad udziela Państwowa Inspekcja Pracy

10.03.2022

W celu wsparcia obywateli Ukrainy w zakresie prawa pracy i legalności zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Poznaniu uruchomiono  porady prawne w języku ukraińskim. Porady w języku ukraińskim będą udzielane w godz. 10.00 – 12.00  codziennie od poniedziałku do piątku pod numerem +48 61 628 42 91.

Nie stań się ofiarą handlu ludźmi

04.03.2022

Aktualna sytuacja na granicy polsko-ukraińskiej daje możliwość uaktywnienia się różnego rodzaju grupom przestępczym dążącym do osiągnięcia szybkiego zysku poprzez wykorzystanie dramatycznego położenia osób uciekających przed agresją militarną i katastrofą humanitarną. Tło wojenne oraz przemieszczanie się dużych grup uchodźców wymaga szczególnego zwrócenia uwagi na problematykę przestępstw oraz przeciwdziałania postawom patologicznym czy niegodziwemu traktowaniu ludzi.

Informacja dla obywateli Ukrainy, którzy przybywają do Polski w związku z konfliktem w ich kraju.

27.02.2022
Nie musisz składać wniosku o legalizację pobytu.
Nie musisz się u nas rejestrować.
Twój pobyt będzie legalny.
Wkrótce szczegółowe informacje na stronach ua.gov.pl, migrant.poznan.uw.gov.pl.

Punkt informacyjny dla obywateli Ukrainy na Dworcu Głównym w Poznaniu

26.02.2022

26 lutego na Dworcu Głównym w Poznaniu uruchomiliśmy punkt informacyjny dla osób przybywających z Ukrainy. W punkcie otrzymają oni informacje na temat możliwej pomocy i inne wskazówki ważne dla dalszego pobytu w kraju.

Strony