Aktualności

Zmiany w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

25.11.2022

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w sprawie projektowanych zmian w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Otwarcie punktu podawczego w Poznaniu

13.10.2022

Informujemy, że otworzyliśmy  punkt podawczy w Sali obsługi A na placu Wolności 17. Można tam składać  dokumenty w sprawach realizowanych w Wydziale Spraw Cudzoziemców, w tym dotyczące legalizacji pobytu i legalizacji zatrudnienia cudzoziemców.
Godziny otwarcia punktu podawczego:
od poniedziałku do piątku od 8:15 do 15:15

Punkt informacyjny dla uchodźców z Ukrainy zmienia lokalizację

12.08.2022

Od 22 sierpnia 2022r. punkt informacyjny dla uchodźców z Ukrainy zostanie przeniesiony do punktu recepcyjnego, który znajduje się w pawilonie nr 2 na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Zapoznaj się z komunikatem.

Diia.pl - elektroniczny dokument dla uchodźców wojennych z Ukrainy

28.07.2022

Zapoznaj się z komunikatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  w sprawie dokumentu potwierdzającego legalny pobyt na terytorium Polski i umożliwiającego podróżowanie w ramach Unii Europejskiej.

Informacja w sprawie naklejek wizowych dla obywateli Ukrainy, którzy mieszkają w Wielkopolsce – kierowców w transporcie międzynarodowym

05.05.2022

Jeśli jesteś obywatelem Ukrainy, mieszkasz w Wielkopolsce i wykonujesz pracę kierowcy w transporcie międzynarodowym oraz przebywasz w Polsce na podstawie wizy krajowej, która została przedłużona z mocy ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, możesz uzyskać naklejkę wizową, która to potwierdza. Z rozwiązania tego skorzystać mogą tylko ci obywatele Ukrainy - kierowcy w transporcie międzynarodowym, posiadający wizę krajową oznaczoną symbolem „D”, która:

Informacja dla obywateli Ukrainy – kierowców w transporcie międzynarodowym

28.04.2022

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski od 24 lutego 2022r. z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa i podjęli lub zamierzają podjąć w Polsce pracę kierowcy w transporcie międzynarodowym mogą złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę przed upływem 9 miesięcy od dnia wjazdu do Polski.

Informacja w sprawie ochrony czasowej dla cudzoziemców niebędących obywatelami Ukrainy.

07.04.2022

Jeśli jesteś:

  • bezpaństwowcem lub obywatelem państwa trzeciego i przed 24.02.2022r. posiadałeś na terytorium Ukrainy status uchodźcy lub równoważną ochronę lub członkiem rodziny takiej osoby, pod warunkiem wspólnego zamieszkiwania na terytorium Ukrainy
  • bezpaństwowcem lub obywatelem państwa trzeciego i przed 24.02.2022r. mieszkałeś legalnie na terytorium Ukrainy na podstawie zezwolenia na pobyt stały i nie możesz powrócić do kraju swojego pochodzenia

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym

29.03.2022

W sobotę 26 marca br. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Nowe rozwiązania weszły w życie 26 marca br. i obowiązują z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r. Cudzoziemcy, których nie dotyczy wspomniana ustawa a należą do kategorii wysiedleńców wymienionych w decyzji wykonawczej Rady UE stwierdzającej istnienie masowego napływu osób wysiedlonych z Ukrainy, mogą korzystać z ochrony czasowej zgodnie z ustawą o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP.

12 marca 2022 r. weszła w życie ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r., poz. 583). Nowe rozwiązania obowiązują z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r.  – ustawa reguluje m. in.:

Informacja w sprawie warunkowych zezwoleń na pobyt czasowy i pracę dla obywateli Ukrainy

24.03.2022

Ustawa z 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583) skutkuje wprowadzeniem zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę dla wszystkich obywateli Ukrainy przebywających legalnie w Polsce. Dotyczy to również obywateli Ukrainy, którzy uzyskali w szczególnym trybie zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.

Strony