FAQ

Informacje dla obywateli Ukrainy

Dodano: 23.03.2022

W celu wyrobienia paszportu lub przedłużenia jego ważności należy zgłosić się do placówki konsularnej Ukrainy

Dodano: 23.03.2022

Każda osoba, która przybyła do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie może skorzystać z pomocy punktu recepcyjnego.

Dodano: 23.03.2022

Jeżeli po przekroczeniu granicy Polski chcesz udać się do innego kraju, powinieneś skonsultować się z ambasadą tego kraju.

Dodano: 23.03.2022

Informacje dotyczące świadczenia 500+ oraz innych świadczeń znajdziesz tutaj.

 

Dodano: 23.03.2022

Obywatele Ukrainy będą mieli dostęp do pomocy społecznej,  świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych, świadczenia dobry start, rodzinnego kapitału opiekuńczego czy dofinansowania dotyczącego obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Więcej informacji dotyczących świadczeń znajdziesz tutaj.

Dodano: 23.03.2022

Obywatele Ukrainy mogą ubiegać się o jednorazowe świadczenie pieniężne na utrzymanie w wysokości 300 zł na osobę. Chodzi w szczególności o pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego składa się na piśmie w ośrodku pomocy społecznej albo w centrum usług społecznych gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu obywatela Ukrainy.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Dodano: 23.03.2022

Jeżeli po przekroczeniu granicy Polski chcesz udać się do innego kraju, powinieneś skonsultować się z ambasadą tego kraju.

Dodano: 23.03.2022

Zapoznaj się z informacją w sprawie wiz krajowych ukraińskich kierowców transportu międzynarodowego.

Dodano: 16.03.2022

Zgłoś się do Urzędu do Spraw Cudzoziemców w celu potwierdzenia spełnienia warunków do objęcia ochroną czasową. Zapoznaj się również z komunikatem Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Dodano: 16.03.2022

Jeżeli jesteś obywatelem Ukrainy, któremu komendant placówki Straży Granicznej zezwolił na wjazd do Polski, przebywasz w Polsce legalnie przez okres 18 miesięcy od 24.02.2022r. Oznacza to, że możesz podjąć legalną pracę. Pracodawca musi jedynie zgłosić Twoje zatrudnienie w terminie 14 dni od podjęcia pracy.

Strony