Legalna praca w Polsce

Kogo dotyczy?

Jeśli jesteś:

  • obywatelem Ukrainy lub współmałżonkiem obywatela Ukrainy i posiadasz obywatelstwo innego kraju oraz przybyłeś do Polski z Ukrainy od 24.02.2022 r. i chcesz w Polsce pozostać
  • obywatelem Ukrainy i przebywasz w Polsce legalnie na podstawie innych dokumentów np. zezwolenia na pobyt czasowy, wizy - nie ma znaczenia, od kiedy jesteś w Polsce

Możesz legalnie pracować u każdego pracodawcy w Polsce bez dodatkowych zezwoleń.

Szczególne regulacje nie dotyczą obywateli innych państw, którzy przybyli z Ukrainy od 24.02.2022 r.

Co powinieneś zrobić? 

Powinieneś uzyskać numer PESEL - tak go otrzymasz.

Pracujesz legalnie na podstawie zgłoszenia pracodawcy.

Pracodawca jedynie powiadamia powiatowy urząd pracy o powierzeniu pracy w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia.

Pracodawca zawiadomienie wysyła elektronicznie.

W przypadku zmiany pracodawcy wystarczy tylko zgłoszenie pracodawcy.

Nie potrzebujesz nowego zezwolenia na pracę, oświadczenia o powierzeniu pracy, ani zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Co zrobić jeśli nie zostałeś objęty specjalnymi regulacjami?

Jeśli jesteś:

  • bezpaństwowcem lub obywatelem państwa trzeciego i przed 24.02.2022r. posiadałeś na terytorium Ukrainy status uchodźcy lub równoważną ochronę lub członkiem rodziny takiej osoby, pod warunkiem wspólnego zamieszkiwania na terytorium Ukrainy
  • bezpaństwowcem lub obywatelem państwa trzeciego i przed 24.02.2022r. mieszkałeś legalnie na terytorium Ukrainy na podstawie zezwolenia na pobyt stały i nie możesz powrócić do kraju swojego pochodzenia

objęty zostałeś ochroną czasową na podstawie decyzji wykonawczej Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającej istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującą wprowadzeniem tymczasowej ochrony.

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców wydaje zaświadczenie potwierdzające korzystanie z ochrony czasowej.

Posiadając zaświadczenie potwierdzające objęcie ochroną czasową możesz wykonywać pracę bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę oraz podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele Polski.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków do objęcia ochroną czasową skontaktuj się z Urzędem do Spraw Cudzoziemców. Tu znajdziesz komunikat Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Czy ta strona była przydatna?

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi

FAQ

Czy uchodźcy bez dokumentów i bez tytułów pobytowych mogą pracować legalnie?

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski z Ukrainy od 24.02.2022 r. i chcą w Polsce pozostać mają zalegalizowany pobyt na okres 18 miesięcy od 24.02.2022r. W tym czasie mogą podjąć pracę na takich samych zasadach jak obywatele Polski. Pracodawca musi jedynie...

czytaj całą odpowiedź...

Czy uchodźcy z Ukrainy innych narodowości też będą mogli pracować, przebywać w Polsce? Jakie mają prawa?

Specjalnymi rozwiązaniami zostali objęci:

  • obywatele Ukrainy  oraz ich współmałżonkowie posiadający obywatelstwo innego państwa, którzy przybyli do Polski z Ukrainy od 24.02.2022 r. i chcą w Polsce pozostać
  • obywatele Ukrainy posiadających Kartę Polaka oraz członkowie ich...
czytaj całą odpowiedź...

Jak będzie wyglądać sytuacja cudzoziemców niebędących obywatelami Ukrainy, którzy przybyli z terytorium Ukrainy do Polski od 24 lutego 2022 r.?

Możesz złożyć wniosek do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o wydanie zaświadczenia potwierdzającego objęcie ochroną czasową. W celu potwierdzenia spełnienia warunków do objęcia ochroną czasową skontaktuj się z Urzędem do Spraw Cudzoziemców...

czytaj całą odpowiedź...

Co z dziećmi bez żadnych dokumentów, jak je rejestrować, jak je meldować, co z ich leczeniem?

Dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia, mogą być zarejestrowane i otrzymają nr PESEL również na podstawie aktu urodzenia. Ponadto placówki konsularne Ukrainy w Polsce:

  • przedłużają terminy ważności paszportów zagranicznych obywateli Ukrainy na okres 5...
czytaj całą odpowiedź...

Co będzie z kobietami, które mają małe dzieci i nie będą mogły pracować?

Specjalne rozwiązania prawne dla obywateli Ukrainy zapewniają dostęp do opieki dla najmłodszych w żłobkach i przedszkolach, tak by rodzice nie byli wykluczeni z rynku pracy. Osoby, które nie będą mogły podjąć pracy, mogą zarejestrować się jako osoby bezrobotne. Ponadto, mogą skorzystać z rożnych...

czytaj całą odpowiedź...