Чек-лист - Дозвіл на роботу

Dokumenty potrzebne do uzyskania zezwolenia:

Дозвіл на працю тип А

Заяву з метою отримання дозволу на працю типу А необхідно подати у тому випадку, якщо Ваш працівник буде працювати в Польщі та Ви провадите господарську діяльність на території Польщі.

Щоб отримати дозвіл на працю типу А Вам необхідно подати:

 • Заяву з метою отримання дозволу на працю, заповнену згідно з вказівками та підписану уповноваженою особою, що має право представляти інтереси роботодавця (бланк для завантаження),
 • Копію дійсного національного посвідчення особи або, копію дійсного проїзного документа або, якщо Ви не маєте цього документа та не можете його отримати, копію іншого документа, що підтверджує Вашу особу – у випадку, якщо суб’єктом доручення здійснення праці є фізична особа,
 • Договір товариства – у випадку, якщо суб’єктом доручення здійснення праці є товариство з обмеженою відповідальністю в організації або просте товариство або копії нотаріальних актів про заснування товариства – якщо суб’єктом доручення здійснення праці є акціонерне товариство в організації,
 • Копії усіх сторінок з відмітками дійсного проїзного документа іноземця, якого стосується заява. У випадку, якщо іноземець немає дійного проїзного документа та не має можливості його отримання – копію іншого дійсного документа, що підтверджує його особу,
 • Інформацію від старости, якщо вона необхідна. Інформацію від старости необхідно долучити в оригіналі до кожної заяви.
Перевірте, чи необхідно Вам мати інформацію від старости
Якщо суб’єкт, що доручає виконування праці іноземцеві, клопочеться про отримання дозволу для більш ніж одного іноземця, йому необхідно долучити до заяв по 1 екземпляру вищевказаних документів. Інформацію від старости необхідно долучити в оригіналі до кожного робочого місця.
 • Документи, які підтверджують виконання вимог іноземцем, що вимагаються для кандидатів суб’єктом який доручає виконування праці, зазначених в інформації від старости про неможливість задовольнити  потреби у наявних вакансіях роботодавця, якщо інформація від старости була необхідна,
 • Документ, підготовлений роботодавцем – користувачем, якій підтверджує узгодження  скерування іноземця тимчасовою агенцією з працевлаштування – у випадку, якщо суб’єктом який доручає виконування праці є та агенція,
 • Підтвердження оплати,
 • Документи, що підтверджують виконання кваліфікаційних вимог, а також інших умов необхідних для здійснення праці в регульованій професії та інші документи, що підтверджують виконання вимог, які зазначені в окремих положеннях та які можуть мати вплив на провадження,
 • Заяву суб’єкта який доручає виконування праці іноземцеві щодо обставин, про які йдеться в ст.88j абз. 1, п. 3-7 Закону про сприяння зайнятості та установи ринку праці (бланк для завантаження) – підписує виключно роботодавець (заява щодо вчинення правопорушення), у випадку товариств – заяву підписують уповноважені особи, що представляють інтереси товариства, які зазначені у державному судовому реєстрі (KRS), у випадку простих товариств – усі учасники. Цю заяву не може підписати довірена особа роботодавця,
 • Оригінал довіреності (бланк для завантаження), якщо роботодавець не подає заяву особисто.
Воєвода може затребувати надати інші документи, що підтверджують виконання вимог про які йдеться в ст. 88h Закону про сприяння зайнятості та установи ринку праці (щодо обов’язків суб’єкта, якій працевлаштовує) та оригіналів документів, що долучені до заяви.

Дозвіл на працю тип B

Заяву з метою отримання дозволу на працю типу Б (В) необхідно подати у тому випадку, якщо іноземець виконує певну функцію у правлінні фізичної особи, яка внесена до реєстру підприємців, або яка є компанією з обмеженою відповідальністю в організації, або займається справами командитного товариства або командитно – акційного товариства як компаньйон (komplementariusz), або у зв’язку з надання йому спеціальної довіреності (prokury) на період у сукупності більш 6 місяців протягом наступних 12 місяців.

Щоб отримати дозвіл на працю типу Б (В) необхідно подати:

 • Заповнену заяву з метою видачі дозволу на працю (заява для завантаження),
 • Копію договору товариства – у випадку, якщо суб’єктом який доручає виконування праці іноземцю є товариство з обмеженою відповідальністю в організації або просте товариство, або копії нотаріальних актів про утворення товариства – якщо суб’єктом, який доручає виконування праці іноземцю є акційне товариство в організації,
 • Копії усіх заповнених сторінок дійсного проїзного документа іноземця, якого стосується заява. У випадку, якщо іноземець немає дійсного проїзного документа та немає можливості його отримання – копію іншого дійсного документа, що підтверджує його особу,
 • Копії документів, що підтверджують обставини, про які йдеться в ст. 88с абз. 8 Закону, тобто:
  • Закінчення іноземцем протягом 3 років безпосередньо перед поданням заяви про надання дозволу на працю школи або вищого навчального закладу, якій знаходяться на території Польщі, або іншої країни Європейської економічної зони, або Швейцарській Конфедерації, або якщо іноземець є аспірантом в аспірантурі на території Польщі,
  • Легальне та безперервне перебування протягом 3 років безпосередньо перед поданням заяви про надання дозволу на працю.
 • Декларацію про отриманий прибуток або понесені витрати суб’єктом, що доручає виконування праці іноземцю як платника прибуткового податку від юридичних осіб у податковому році безпосередньо перед поданням заяви разом із підтвердженням надання декларації до податкової інспекції,
 • Документи, які підтверджують працевлаштування протягом року безпосередньо перед поданням заяви – з метою підтвердження факту працевлаштування на підставі безстрокового договору та на повний робочий день протягом мінімум 1 року безпосередньо перед поданням заяви принаймні 2 працівників, які звільнені з обов’язку мати дозвіл на працю,
 • Документи, які підтверджують наявність фінансових коштів або провадження діяльності, яка дозволяє виконати умови, що зазначені у ст. 88с абз. 4 п. 1 Закону, у майбутньому. Особливо – провадження діяльності, що направлена на зростання інвестицій, трансферу технологій, впровадження корисних інновацій або утворення нових місць праці (у випадку, коли не виконані умови про які йдеться в п. 5 та 6),
 • Інформацію про актуальне працевлаштування у суб’єкті, що поручає виконування праці іноземцю, якщо сторона подає заяву про надання дозволу на термін більш ніж 3 роки,
 • Копії документів, які підтверджують виконання вимог про які йдеться в окремих положеннях та які можуть мати вплив на результат провадження,
 • Підтвердження оплати,
 • Заяву суб’єкта, що поручає виконування роботи іноземцю щодо обставин, про які йдеться в ст. 88j абз. 1 п. 3-7 Закону про сприяння зайнятості та установи ринку праці (бланк для завантаження) – підписує виключно роботодавець (заява щодо вчинення правопорушення), у випадку товариств – заяву підписують уповноважені особи, що представляють інтереси товариства, які зазначені у державному судовому реєстрі (KRS), у випадку простих товариств – усі учасники. Цю заяву не може підписати довірена особа роботодавця,
 • Оригінал довіреності (бланк для завантаження), якщо роботодавець не подає заяву особисто.
Якщо суб’єкт, що доручає виконування праці іноземцеві, клопочеться про отримання дозволу для більш ніж одного іноземця, йому необхідно долучити до заяв по 1 екземпляру вищевказаних документів. Інформацію від старости необхідно долучити в оригіналі до кожного робочого місця.

Воєвода може затребувати надати інші документи, що підтверджують виконання вимог про які йдеться в ст. 88h Закону про сприяння зайнятості та установи ринку праці (щодо обов’язків суб’єкта, якій працевлаштовує) та оригіналів документів, що долучені до заяви.

Дозвіл на працю тип C

Дозвіл видається у тому випадку, якщо працівник працює у закордонного роботодавця та відряджений на територію Республіки Польща на період більш ніж 30 днів у календарному році до відділу або закладу закордонного суб’єкта або суб’єкта, який пов’язаний, згідно з Законом від 26 липня 1991 року про прибутковий податок для фізичних осіб, з закордонним роботодавцем.

Щоб отримати дозвіл на працю типу С необхідно подати:

 • Заповнену заяву з метою видачі дозволу на працю, заповнену згідно з вказівками та підписану уповноваженою особою, що має право представляти інтереси роботодавця   (заява для завантаження),
 • Документ з відповідного реєстру, який підтверджує правовий статус та правову форму або тип діяльності, яку провадить закордонний роботодавець,
 • Копії усіх заповнених сторінок дійсного проїзного документа іноземця, якого стосується заява. У випадку, якщо іноземець немає дійсного проїзного документа та немає можливості його отримання – копію іншого дійсного документа, що підтверджує його особу,
 • Документ від закордонного роботодавця, який визначає відповідну особу, що перебуває на території Польщі та має документ, який підтверджує виконання вимог про які йдеться в п.1 та 2/ умови праці та винагородження/ та яка має право представляти інтереси роботодавця перед органами та перед воєводою, про які йдеться в ст. 88f абз. 3 (тобто воєвода, місцева територіальна установа управління соціального страхування, консул, органи державної інспекції праці, органи податкової інспекції, прикордонна служба або поліція), якщо період відрядження перевищує 30 днів у календарному році,
 • Посвідчення про відрядження, видане закордонним роботодавцем,
 • Документи, що підтверджують обставини про які йдеться у ст. 88 абз. 1 п.3 Закону про сприяння зайнятості та установи ринку праці,
 • Копії документів, які підтверджують виконання вимог про які йдеться в окремих положеннях та які можуть мати вплив на результат провадження,
 • Підтвердження оплати,
 • Заяву суб’єкта, що поручає виконування роботи іноземцю щодо обставин, про які йдеться в ст. 88j абз. 1 п. 3-7 Закону про сприяння зайнятості та установи ринку праці (бланк для завантаження) – підписує виключно роботодавець (заява щодо вчинення правопорушення), у випадку товариств – заяву підписують уповноважені особи, що представляють інтереси товариства, які зазначені у державному судовому реєстрі (KRS), у випадку простих товариств – усі учасники. Цю заяву не може підписати довірена особа роботодавця,
 • Оригінал довіреності (бланк для завантаження), якщо роботодавець не подає заяву особисто.

Якщо суб’єкт, що доручає виконування праці іноземцеві, клопочеться про отримання дозволу для більш ніж одного іноземця, йому необхідно долучити до заяв по 1 екземпляру вищевказаних документів. Інформацію від старости необхідно долучити в оригіналі до кожного робочого місця.

Воєвода може затребувати надати інші документи, що підтверджують виконання вимог про які йдеться в ст. 88h Закону про сприяння зайнятості та установи ринку праці (щодо обов’язків суб’єкта, якій працевлаштовує) та оригіналів документів, що долучені до заяви.

Дозвіл на працю тип D

Дозвіл на працю тип Д є необхідним у тому випадку, якщо іноземець здійснює працю у закордонного роботодавця, якій немає відділу або закладу, або іншої форми зорганізованої діяльності на території Республіки Польща та відряджений на територію Польщі з метою реалізації послуги яка є тимчасовою або відповідною до обставин (експортна послуга).

Щоб отримати дозвіл на працю типу Д необхідно подати:

 • Заповнену заяву з метою видачі дозволу на працю, заповнену згідно з вказівками та підписану відповідною особою, що має право представляти інтереси роботодавця (заява для завантаження),
 • Документ з відповідного реєстру, що підтверджує правовий статус та форму або характер діяльності, яку провадить закордонний роботодавець,
 • Копії усіх заповнених сторінок дійсного проїзного документа іноземця, якого стосується заява. У випадку, якщо іноземець немає дійсного проїзного документа та немає можливості його отримання – копію іншого дійсного документа, що підтверджує його особу,
 • Копія договору, на підставі якої буде надана або надається послуга та території Польщі,
 • Посвідчення про відрядження,
 • Копії документів, які підтверджують виконання вимог про які йдеться в окремих положеннях та які можуть мати вплив на результат провадження,
 • Підтвердження оплати,
 • Заяву суб’єкта, що поручає виконування роботи іноземцю щодо обставин, про які йдеться в ст. 88j абз. 1 п. 3-7 Закону про сприяння зайнятості та установи ринку праці (бланк для завантаження) – підписує виключно роботодавець (заява щодо вчинення правопорушення), у випадку товариств – заяву підписують уповноважені особи, що представляють інтереси товариства, які зазначені у державному судовому реєстрі (KRS), у випадку простих товариств – усі учасники. Цю заяву не може підписати довірена особа роботодавця,
 • Оригінал довіреності (бланк для завантаження), якщо роботодавець не подає заяву особисто.
Якщо Ви долучаєте до заяви документи іноземною мовою, Вам необхідно надати також переклад документів польською мовою, зроблений присяжним перекладачем.
Якщо суб’єкт, що доручає виконування праці іноземцеві, клопочеться про отримання дозволу для більш ніж одного іноземця, йому необхідно долучити до заяв по 1 екземпляру вищевказаних документів. Інформацію від старости необхідно долучити в оригіналі до кожного робочого місця.

Воєвода може затребувати надати інші документи, що підтверджують виконання вимог про які йдеться в ст. 88h Закону про сприяння зайнятості та установи ринку праці (щодо обов’язків суб’єкта, якій працевлаштовує) та оригіналів документів, що долучені до заяви.

Дозвіл на працю тип E

Дозвіл на працю тип Е є необхідним у тому випадку, якщо іноземець здійснює працю у закордонного роботодавця та відряджений до Польщі на період більш ніж 30 днів протягом наступних 6 місяців з іншою метою, яка вказана у дозволах типу Б, Ц (С), Д.

Щоб отримати дозвіл на працю типу Е необхідно подати:

 • Заповнену заяву з метою видачі дозволу на працю, заповнену згідно з вказівками та підписану відповідною особою, що має право представляти інтереси роботодавця (заява для завантаження),
 • Документ з відповідного реєстру, що підтверджує правовий статус та форму або характер діяльності, яку провадить закордонний роботодавець,
 • Копії усіх заповнених сторінок дійсного проїзного документа іноземця, якого стосується заява. У випадку, якщо іноземець немає дійсного проїзного документа та немає можливості його отримання – копію іншого дійсного документа, що підтверджує його особу,
 • Посвідчення про відрядження,
 • Копії документів, які підтверджують виконання вимог про які йдеться в окремих положеннях та які можуть мати вплив на результат провадження,
 • Підтвердження оплати,
 • Заяву суб’єкта, що поручає виконування роботи іноземцю щодо обставин, про які йдеться в ст. 88j абз. 1 п. 3-7 Закону про сприяння зайнятості та установи ринку праці (бланк для завантаження) – підписує виключно роботодавець (заява щодо вчинення правопорушення), у випадку товариств – заяву підписують уповноважені особи, що представляють інтереси товариства, які зазначені у державному судовому реєстрі (KRS), у випадку простих товариств – усі учасники. Цю заяву не може підписати довірена особа роботодавця,
 • Оригінал довіреності (бланк для завантаження), якщо роботодавець не подає заяву особисто.
Якщо суб’єкт, що доручає виконування праці іноземцеві, клопочеться про отримання дозволу для більш ніж одного іноземця, йому необхідно долучити до заяв по 1 екземпляру вищевказаних документів.
Якщо Ви долучаєте до заяви документи іноземною мовою, Вам необхідно надати також переклад документів польською мовою, зроблений присяжним перекладачем.

Воєвода може затребувати надати інші документи, що підтверджують виконання вимог про які йдеться в ст. 88h Закону про сприяння зайнятості та установи ринку праці (щодо обов’язків суб’єкта, якій працевлаштовує) та оригіналів документів, що долучені до заяви.