Бланки - Файли для завантаження - Громадяни ЄС

Заява з метою заміни свідоцтва про реєстрацію ЄС

Заява з метою видачі/заміни посвідки на перебування члена сім’ї громадянина ЄС

Заява про видачу або заміну посвідки на постійне перебування члена родини громадянина ЄС

Заявa з метою отримання/ обміну документу, що підтверджує право на постійне перебування громадянина ЄС

Заявa з метою отримання/ обміну документу, що підтверджує право на постійне перебування громадянина ЄС

Заявa з метою реєстрації перебування громадянина ЄС

Заявa з метою реєстрації  перебування громадянина ЄС