Formularze - Pliki do pobrania - Obywatele UE

Wniosek o wydanie karty stałego pobytu członka rodziny ob. UE

Wniosek o wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu ob. UE

Wniosek o wydanie karty pobytowej członka rodziny ob. UE

Wniosek o zarejestrowanie pobytu obywatela UE

Wniosek o wymianę zaświadczenia o rejestracji UE

Wniosek o wydanie/ wymianę dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obyw. UE

Wniosek o wydanie lub wymianę karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE

Wniosek o wydanie/wymianę karty pobytowej członka rodziny obywatela UE