Formularze - Pliki do pobrania - Obywatele UE - Wnioski

Wniosek o wydanie karty stałego pobytu członka rodziny ob. UE

Wniosek o wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu ob. UE

Wniosek o wydanie karty pobytowej członka rodziny ob. UE

Wniosek o zarejestrowanie pobytu obywatela UE

Wniosek o wydanie lub wymianę karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE

Wniosek o wydanie/wymianę karty pobytowej członka rodziny obywatela UE