Formularze - Pliki do pobrania - Zmiana pracodawcy

Wniosek o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

UWAGA! Ten wniosek składasz tylko w przypadku zmiany udzielonego już zezwolenia na pobyt i pracę i procedury, o której mowa tutaj