Formularze - Pliki do pobrania - Wydanie / wymiana karty pobytu - Wnioski

Wniosek o wydanie/wymianę karty pobytu 

Jeśli ubiegasz się o pierwszą kartę pobytu czasowego lub termin ważności Twojej karty pobytu czasowego upłynął lub upłynie w najbliższym czasie złóż wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

Formularz wniosku o wydanie/wymianę karty pobytu składasz wyłącznie wtedy, gdy otrzymałeś: