FAQ

Działalność gospodarcza

Dodano: 13.03.2021

Якщо товариство не виконує умов прибутку та не працевлаштовує громадян Польщі/іноземців, Вам необхідно довести що Ви маєте достатньо фінансових коштів на виконання цієї умови у майбутньому. Доцільно долучити документи які підтверджують, що товариство/підприємство має достатньо фінансових коштів для погашення своєї заборгованості, для виплати заробітної плати працевлаштованим працівникам та на покриття інвестицій, наприклад: витяг з банківського рахунку, підписані договори товариства з контрагентами.

Dodano: 13.03.2021

Якщо товариство не виконує умову прибутку та не працевлаштовує громадян Польщі/іноземців, Вам необхідно довести, що Ви маєте достатньо фінансових коштів на виконання цієї умови у майбутньому. Доцільно долучити документи які підтверджують, що товариство/підприємство має достатньо фінансових коштів для погашення своєї заборгованості, для виплати заробітної плати працевлаштованим працівникам та на покриття інвестицій. Бажано, аби товариство мало на банківському рахунку фінансові кошти у розмірі 12-кратнного середнього щомісячного винагородження брутто у воєводстві, де діяльність має місцезнаходження або де Ви проживаєте. Розмір середнього винагородження Ви можете перевірити на Інтернет сторінці:  https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikato...(link is external)

Dodano: 13.03.2021

 

  • Прибуток: в попередньому році перед поданням заяви Ваша фірма отримала прибуток не нижче ніж 12-кратність середнього щомісячного винагородження брутто у воєводстві, де товариство або діяльність має місцезнаходження або місце проживання. Середнє винагородження оголошується Головою центрального статистичного офісу, а його розмір Ви можете перевірити на Інтернет сторінці: https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikato
  • Працевлаштування: працевлаштування мінімум протягом 1 року перед поданням заяви на підставі безстрокового договору на повний робочий час принаймні 2 громадян Польщі або іноземців, що мають право працювати на території Польщі .
  • Якщо Ви не можете виповнити умови прибутку або працевлаштування, Вам необхідно показати, що Ви провадите діяльність, яка дає можливість виповнення цих умов у майбутньому, особливо діяльність спрямована на  збільшення інвестицій, трансферу технологій, впровадження корисних інновацій або утворення місць праці.
Dodano: 13.03.2021

.....Чи необхідно подавати заяву для надання дозволу на тимчасове перебування?

Якщо Ви маєте долі у товаристві, здійснюєте функцію в правлінні, Вам необхідно подати заяву на надання дозволу на тимчасове перебування з метою провадження господарської діяльності. Якщо Ви маєте долі та працевлаштовані на іншій посаді у товаристві, наприклад на посаді кухаря, Вам необхідно буде також отримати додатковий дозвіл на працю для здійснення праці на цій посаді. Проте, якщо Ви є наприклад, випускником вищого навчального закладу в Польщі стаціонарної форми навчання або випускником професійного закладу освіти в Польщі, згідно з §1 п. 15 Постанови Міністра праці і соціальної політики від 21 квітня 2015 року про випадки, в яких доручення здійснення праці іноземцю на території Польщі допускається без обов’язку мати дозвіл на працю, Ви звільнені з необхідності мати дозвіл на працю на додатковій посаді, наприклад на посаді кухаря.

Якщо би Ви, в ситуації коли маєте долі у товаристві, подали би заяву з метою надання єдиного дозволу на тимчасове перебування та працю, Вам буде відмовлено у ініціюванні провадження. Натомість, якщо інформація про те, що Ви маєте долі у товаристві буде виявлена після ініціювання провадження, розгляд справи буде припинено. Однак, Ви маєте можливість перекваліфікувати заяву з єдиного дозволу на тимчасове перебування і працю на заяву з метою провадження господарської діяльності.

Dodano: 13.03.2021

Якщо Ви провадите господарську діяльність, Ви не можете подати заяву з метою надання єдиного дозволу на тимчасове перебування і працю, Вам буде відмовлено у ініціюванні провадження. Згідно зі ст. 116 п.3 Закону про іноземців щодо випадків, про які йдеться у ст.99, відмовляється у ініціюванні провадження в процедурі щодо надання іноземцю дозволу на тимчасове перебування і працю, якщо в день подання заяви про надання цього дозволу іноземець провадить господарську діяльність на території Польщі.

У цьому випадку Вам необхідно подати заяву з метою провадження господарської діяльності (навіть якщо Ви маєте долі у товаристві створеному на території Польщі, але не здійснюєте жодної функції).

Dodano: 13.03.2021

Якщо Ви хочете внести дані у державний реєстр підприємців, до центрального обліку та інформації про господарську діяльність (CEIDG), Вам необхідно звернутися до органу місцевого самоврядування (Urzędu Miasta/Gminy). У місті Познань відповідним органом є:

  • Urząd Miasta Poznania, Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, Poznań.

  • http://www.poznan.pl/mim/msp/wpis-do-ewidencji-dzialalnosci-gospodarczej...
  • Товариство з обмеженою відповідальністю Ви можете зареєструвати у державному судовому реєстрі (KRS) особисто або через довірену особу (юридичного радника або адвоката).

Niebieska Karta UE

Dodano: 11.04.2021

Про надання дозволу може клопотатися іноземець, головною метою перебування якого на території Польщі є праця, для здійснення якої, необхідно закінчити вищий навчальний заклад або мати щонайменш 5 років професійного досвіду на цієї посаді. Умовою надання дозволу на перебування з метою здійснення праці для висококваліфікованих фахівців є також щомісячне винагородження на рівні щонайменш 7751,21 польських злотих брутто.

Dodano: 11.04.2021

- Трудовий договір/доручення/підряду/ на період щонайменш 1 року,

- Документи, що підтверджують наявність вищих професійних кваліфікацій – диплом закінчення вищого навчального закладу або документ, що підтверджує 5 років професійного досвіду на посаді (наприклад трудова книжка);

- Медичне страхування;

- Інформацію від старости (якщо Ви не звільнені від обов’язку її мати).

Dodano: 11.04.2021

Період, на який може бути видано дозвіл залежить від періоду, який зазначений у Вашому трудовому договорі. Якщо договір підписаний на період менш 3 років, дозвіл буде видано на 3 місяця більше ніж строк дії договору, але не довше 3 років. Якщо договір підписаний більш ніж на 3 роки, дозвіл буде видано на період 3 років.

Dodano: 11.04.2021

Диплом про закінчення вищого навчального закладу або документи, що підтверджують 5 років професійного досвіду, наприклад свідоцтво про працю (трудова книжка) .

Документи іноземною мовою необхідно надати разом з перекладом, виконаним присяжним перекладачем.

Сторінки