Nowe przepisy regulujące zasady pobytu dla obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej i członków ich rodzin

W dniu 28 grudnia 2020 r. opublikowano ustawę z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2369). Ustawa wprowadza m.in. rozwiązania umożliwiające stosowanie przez Polskę umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z UE w przypadku praw pobytowych obywateli brytyjskich i członków ich rodzin.

W dniu 31.12.2020r. opublikowane zostały także następujące akty wykonawcze wprowadzające m.in. formularze do nowych typów zezwoleń dla obywateli ZK i członków ich rodzin:
-      rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz członków ich rodzin,
-      rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz członków ich rodzin,
-      rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zaświadczenia potwierdzającego złożenie niektórych wniosków przez obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz członków ich rodzin

Wprowadzone przepisy regulują zasady wjazdu i pobytu obywateli brytyjskich, członków ich rodzin oraz innych osób objętych zakresem stosowania umowy  o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z UE na terytorium Polski – po okresie przejściowym, który kończy się 31 grudnia 2020 r. Nowe rozwiązania prawne weszły w życie 1 stycznia 2021 r.

Szczegółowe zasady wydawania/wymiany dokumentów dla obywateli ZK i członków ich rodzin opisaliśmy w dedykowanej sekcji naszego serwisu: BREXIT

Formularze wniosków dostępne są TUTAJ.

Więcej informacji na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Виправити помилку / Дайте свої коментарі

CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсиланням спаму.

Дайте свої коментарі