Praca

Зміна роботодавця або роботодавця-користувача, отримання права працювати без дозволу на працю або зміна умов, які зазначені у рішенні про надання єдиного дозволу на перебування та працю, що стосуються: посади, розміру заробітної плати, годин праці, типу договору, на підставі якого здійснюється праця вимагає зміни дозволу. Звернутися з заявою про зміну рішення може тільки іноземець. Зміна рішення підлягає сплаті гербового збору.

czytaj dalej...

Це дозвіл на тимчасове перебування, що надається у випадку, коли Вашою головною метою перебування в Польщі є праця. Цей дозвіл дає Вам право на перебування в Польщі та виконування праці для роботодавця, а також на умовах, що зазначені у рішенні. Детальну інформацію Ви можете знайти на Інтернет-сторінці: https://www.poznan.gov.pl/zezwolenie-na-pobyt-i-pracę

 

czytaj dalej...

Це документ, що дає Вам право на перебування в Польщі і може бути виданий на строк від 3 місяців до 3 років. Умови надання дозволу на тимчасове перебування різняться в залежності від мети Вашого перебування в Польщі. Наприклад: дозвіл на тимчасове перебування і працю, дозвіл на перебування з метою навчання тощо. Дозвіл має форму рішення та видається відповідним воєводою згідно з Вашим місцем проживання в Польщі.

czytaj dalej...

Позначення виду діяльності агентства з тимчасового працевлаштування в Польській класифікації видів діяльності (PKD). Цей підклас охоплює діяльність, що пов’язана з направленням працівників до роботодавця на обмежений період з метою заміщення або доповнення особового складу. Тимчасове агентство працевлаштування, що зазначено у цьому підкласі не провадить безпосередній контроль над працівниками в місцях праці своїх клієнтів.

czytaj dalej...

Територіальна установа державної адміністрації у воєводстві. Воєвода є органом, що видає рішення про надання Вам дозволу на перебування в Польщі.

czytaj dalej...

Це державний реєстр підприємців, які є фізичними особами. У реєстрі Ви можете перевірити дійсний статус господарської діяльності, юридичну адресу фірми, хто є власником, тип господарської діяльності, тощо. Інформацію можна отримати за посиланням:

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/search.aspx

 

czytaj dalej...

Це державний облік товариств та фірм, що діють у вигляді товариств з обмеженою відповідальністю, командитних товариств, акціонерних товариств, повних товариств.  Ви можете перевірити у реєстрі актуальний статус товариства, юридичну адресу, хто є головою, чи є визначеним прокурент, профіль діяльності товариства, тощо.  Інформацію Ви можете отримати за посиланням: https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna.

czytaj dalej...

Роботодавець, до якого направила Вас агенція з працевлаштування.

 Роботодавець/замовник користувач виступає тільки у тому випадку, якщо у трудових відносинах будуть застосовуватися норми закону про працевлаштування тимчасових працівників, а роботодавцем є агентство з працевлаштування.

 

czytaj dalej...

Це кожен, хто працевлаштовує принаймні одного працівника. Праця в Польщі може бути виконувана на різних умовах , що визначено договором з особою, яка Вас працевлаштовує. Роботодавець підписує з Вами трудовий договір або, якщо доручає Вам виконання певних завдань, договір-доручення. В окремих випадках, наприклад, якщо Ви маєте реалізувати певну послугу, наприклад написати комп’ютерну програму, – працевлаштування може бути на підставі договору підряду. Кожен договір повинен бути підписаний двома сторонами, тобто Вами та роботодавцем.

czytaj dalej...

Сторінки