Przyjechałem do Polski w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie, kiedy mogę złożyć wniosek o pobyt czasowy?

Jeśli:

 • posiadasz numer PESEL ze statusem UKR i
 • zamierzasz przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące i
 • głównym celem Twojego pobytu w Polsce jest:
  • wykonywanie pracy
  • prowadzenie działalności gospodarczej
  • wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

od 1 kwietnia 2023r. możesz ubiegać się o udzielenie:

 • zezwolenia na pobyt czasowy i pracę
 • zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej.
 • zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
Jeśli posiadasz PESEL ze statusem UKR, a Twoim głównym celem pobytu w Polsce jest: pobyt z członkiem rodziny, studia, inne okoliczności - nie możesz złożyć wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Wniosek o pobyt czasowy mogą złożyć wyłącznie Ci posiadacze PESELU UKR, których celem pobytu w Polsce jest: praca, prowadzenie działalności gospodarczej, wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.
Udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy oznacza utratę uprawnień wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa m.in. dostępu do świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, dostępu do  opieki medycznej, dostępu do edukacji i innych usług publicznych.
Did you find it useful?

Report an error on this page / Leave feedback

CAPTCHA
This task is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Leave feedback