Czy wnioskodawcą w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego może być małoletni cudzoziemiec?

Добавлено: 13.02.2020

Tak. Małoletni, który posiada ważną Kartę Polaka może złożyć wniosek o pobyt stały w związku z zamiarem osiedlenia się na stałe w Polsce, a następnie złożyć wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego. Wnioskiem tym nie mogą być objęci rodzice i rodzeństwo zamieszkujące z małoletnim w Polsce.  Ponieważ osoby małoletnie nie posiadają zdolności do czynności prawnych, ważne jest by wniosek o pobyt stały i o przyznanie świadczenia pieniężnego został podpisany przez przedstawiciela ustawowego małoletniego (matkę, ojca lub opiekuna prawnego).

Я сообщаю об ошибке / Просьба дать свои комментарии

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Просьба дать свои комментарии