Czy wnioskodawcą w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego może być małoletni cudzoziemiec?

Created on: 13.02.2020

Tak. Małoletni, który posiada ważną Kartę Polaka może złożyć wniosek o pobyt stały w związku z zamiarem osiedlenia się na stałe w Polsce, a następnie złożyć wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego. Wnioskiem tym nie mogą być objęci rodzice i rodzeństwo zamieszkujące z małoletnim w Polsce.  Ponieważ osoby małoletnie nie posiadają zdolności do czynności prawnych, ważne jest by wniosek o pobyt stały i o przyznanie świadczenia pieniężnego został podpisany przez przedstawiciela ustawowego małoletniego (matkę, ojca lub opiekuna prawnego).

Виправити помилку / Дайте свої коментарі

CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсиланням спаму.

Дайте свої коментарі