Deklaracja dostępności Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Wydział Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie grafiki/zdjęcia są opatrzone tekstem alternatywnym (wytyczna WCAG 2.1 1.1.1)
 • Brak dostępności lub niepełna dostępność niektórych plików załączników w formacie PDF

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wojewoda Wielkopolski
 • Adres: al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
 • E-mail: wuw@poznan.uw.gov.pl
 • Telefon: 61 854 1917

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1) pl. Wolności 17, 61-739 Poznań

Komórka organizacyjna mieszcząca się w budynku: Wydział Spraw Cudzoziemców 

Budynek: 7 kondygnacji (piwnica, parter, I-V piętra).

Budynek jest czytelnie oznakowany. 

Brak znaczników dla niewidomych totupoint i oznakowań w języku Braille’a. 

Do budynku można wejść z psem asystującym.

Po przeciwnej stronie ulicy znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością i parking podziemny (wjazd i wyjazd od ulicy przed budynkiem).

Wejścia do sali obsługi A i B (w obu salach znajdują się pętle indukcyjne) oraz pomieszczeń biurowych Wydziału znajdują się we wnęce w budynku. Przestrzeń wnęki jest ograniczona dwoma filarami. Z lewej strony znajduje się wejście do sali obsługi A. Z prawej strony znajdują się wejścia do pomieszczeń biurowych Wydziału i do sali obsługi B. Za filarami możliwe jest przejście wzdłuż wnęki, ograniczone niskimi stopniami oznakowanymi w kolorze żółtym.

Ścieżka dojścia do sali A podzielona jest na dwie części, z prawej strony jest jeden stopień, przy którym zamontowana jest barierka, z lewej strony znajduje się podjazd dla wózków. Pośrodku pomiędzy podjazdem i stopniem zamontowana jest druga barierka. 

Wejście drzwiami podwójnymi przeszklonymi, które nie otwierają się automatyczne. Drzwi są otwierane prawym skrzydłem, możliwość otwierania lewego skrzydła. Na podeście bezpośrednio przed drzwiami ograniczone pole manewrowe.
Za drzwiami znajduje się przedsionek prowadzący w lewą stronę do drugich drzwi przeszklonych, które nie otwierają się automatycznie, prawym skrzydłem (możliwość otwierania lewego skrzydła). 

W sali obsługi znajdują się pomieszczenia. W pierwszym pomieszczeniu, na wprost od wejścia znajdują się trzy stanowiska obsługi. W tej części jest filar, przy którym zamontowane są blaty (dwa dla osoby stojącej, jeden przystosowany dla osoby na wózku). W sali znajdują się rzędy krzeseł. Obok sali jest poczekalnia i toalety, w tym jedna przystosowana dla osób z niepełnosprawnością. Do kolejnego pomieszczenia przejście przez drzwi przeszklone, które otwierają się prawym skrzydłem, nieautomatycznie (możliwość otwierania lewego skrzydła). Po środku pomieszczenia jest filar. W pomieszczeniu jest łącznie siedem stanowisk obsługi, dwa po lewej stronie i pięć na wprost od wejścia. Z pomieszczenia, drzwi przeszklone, otwierane prawym skrzydłem, nieautomatycznie (możliwość otwierania lewego skrzydła) prowadzą do dodatkowego stanowiska obsługi.

Po prawej stronie od wejścia we wnęce znajduje się Urzędomat oraz kącik zabaw dla dzieci.

Dojście do sali B następuje z poziomu chodnika. Wejście do holu przez drzwi przeszklone jednoskrzydłowe, które nie otwierają się automatycznie. Za drzwiami znajduje się przedsionek prowadzący w lewą stronę przez drugie drzwi (otwarte w trakcie obsługi) do sali obsługi.

W sali obsługi znajdują się pomieszczenia. W pierwszym są rzędy krzeseł po lewej stronie przy ścianie oraz po prawej gdzie znajduje się poczekalnia. Na wprost poczekalni są trzy stanowiska obsługi. Na środku poczekalni znajduje się filar. Za nim są dwie toalety w tym jedna przystosowana dla osób z niepełnosprawnością.

W głębi sali po lewej stronie znajduje się kącik zabaw dla dzieci).

Do kolejnego pomieszczenia przejście przez drzwi przeszklone nieautomatyczne jednoskrzydłowe. Z holu pomieszczenia przejścia do czterech pokoi przez drzwi szklane nieautomatyczne jednoskrzydłowe (trzy to pokoje przesłuchań, jeden – w przyszłości sala obsługi).

Wejście do pomieszczeń biurowych Wydziału na wprost, we wnęce w budynku. Wejście z poziomu chodnika. Wejście do holu przez drzwi przeszklone, otwierane prawym skrzydłem, nieautomatycznie (możliwość otwierania lewego skrzydła). Po lewej stronie jest portiernia. Na wprost znajdują się schody (sześć stopni), przy których zamontowana jest platforma dla osób z niepełnosprawnością. Platforma jest oznaczona i wyposażona w instrukcję obsługi. Brak pochylni. W holu znajdują się schody i winda. W windzie jest ograniczone pole manewrowe. Wyłącznie pracownicy mogą wjechać windą na każde piętro. Klienci mogą dostać się na V piętro, na którym znajdują się wydzielone pokoje obsługi. Na V piętrze brak toalety dostosowanej dla osób z niepełnosprawnością. Drzwi szklane są oznaczone pasami ostrzegawczymi kontrastującymi z otoczeniem i nie otwierają się one automatycznie.

Do siedziby można dojechać autobusem i tramwajem. W celu dokładnego zlokalizowania miejsca, kliknij na mapkę.

2) Delegatura Urzędu w Kaliszu, ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz 

Budynek ma charakter zabytkowy. 

Pomieszczenia Oddziału Cudzoziemców mieszczą się na parterze i I piętrze budynku.

Budynek: 5 kondygnacji (piwnica, parter, I-II piętra, strych).

Budynek jest czytelnie oznakowany. Znajduje się w nim pętla indukcyjna.

Brak znaczników dla niewidomych totupoint i oznakowań w języku Braille’a.

Do budynku można wejść z psem asystującym.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze.

Przed budynkiem znajduje się parking ogólnodostępny z miejscem dla osób z niepełnosprawnością. 

Brak schodów zewnętrznych (wejście z poziomu chodnika). Na ścianie budynku, po lewej stronie przy wejściu znajduje się dzwonek, który umożliwia przywołanie osoby z portierni.

Wejście przez drzwi drewniane, dwuskrzydłowe otwierane tradycyjnie z samozamykaczem (w razie potrzeby możliwość otwierania drugiego skrzydła). Drzwi otwierane nieautomatycznie. Otwieranie drzwi nie wymaga znacznej siły. Za drzwiami znajduje się podest z ograniczonym polem manewrowym i cztery schody. Brak podjazdu i windy. 

W pobliżu wejścia do budynku znajduje się portiernia. Do pracownika portierni można się zgłosić w celu zapytania o miejsce załatwienia sprawy. Istnieje możliwość obsługi klientów  z niepełnosprawnością w wyznaczonym pomieszczeniu na parterze. Z uwagi na bariery architektoniczne w budynku nie ma windy.

Do siedziby można dojechać autobusem. W celu dokładnego zlokalizowania miejsca, kliknij na mapkę.

3) Delegatura Urzędu w Koninie, Aleje 1 Maja 7, 62-510 Konin 

Pomieszczenia Oddziału Cudzoziemców mieszczą się na I piętrze budynku.

Budynek: 4 kondygnacje (przyziemie, parter, I-II piętra).

Budynek jest czytelnie oznakowany (na poziomie 0 oraz na każdym piętrze budynku są umieszczone czytelne informacje dotyczące komórek organizacyjnych Delegatury w Koninie oraz jednostek obcych mieszczących się w budynku Delegatury). Znajduje się w nim pętla indukcyjna, pokój cichej obsługi i opiekuna z dzieckiem.

Brak znaczników dla niewidomych totupoint i oznakowań w języku Braille’a.

Do budynku można wejść z psem asystującym.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze (poziomie 0).

Przed wejściem do budynku znajduje się parking ogólnodostępny z miejscem postojowym dla osób z niepełnosprawnością. Brak schodów zewnętrznych (wejście z poziomu chodnika). 

Na ścianie budynku, po prawej stronie przy wejściu znajduje się dzwonek, który umożliwia przywołanie osoby z portierni. Wejście do budynku przez przybudówkę. Drzwi nie otwierają się automatycznie. Otwieranie drzwi nie wymaga znacznej siły. Wejście przez przeszklone drzwi z pionową klamką. Brak w pobliżu wejścia wydzielonej strefy do obsługi klientów. 

W celu zapytania o miejsce załatwienia sprawy można zgłosić się do pracownika portierni. 

Na każde piętro można wjechać windą, która zatrzymuje się od poziomu "-1" (poziomu chodnika) i zatrzymuje się na poziomie "0" (w miejscu, gdzie znajduje się portiernia, tablica informacyjna i kasa).

Do siedziby można dojechać autobusem. W celu dokładnego zlokalizowania miejsca, kliknij na mapkę.

4) Delegatura Urzędu w Lesznie, Plac Kościuszki 4, 64-100 Leszno  

Budynek ma charakter zabytkowy. 

Pomieszczenia Oddziału Cudzoziemców mieszczą się na parterze.

Budynek: 4 kondygnacje (parter, I-II piętra, strych).

Budynek jest czytelnie oznakowany. Znajduje się w nim pętla indukcyjna oraz kącik dla dzieci.

Brak znaczników dla niewidomych totupoint i oznakowań w języku Braille’a.

Do budynku można wejść z psem asystującym.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze.

Przed budynkiem znajduje się parking ogólnodostępny.

Brak schodów zewnętrznych (wejście z poziomu chodnika). Na ścianie budynku, po prawej stronie przy wejściu znajduje się dzwonek, który umożliwia przywołanie osoby z portierni. 

Drzwi nie otwierają się automatycznie. Otwieranie drzwi nie wymaga znacznej siły.

Wejście przez drzwi drewniane, otwierane prawym skrzydłem. Drugie drzwi wewnątrz budynku są wahadłowe. Na parterze po prawej stronie znajduje się portiernia. 

Do pracownika portierni można się zgłosić w celu zapytania o miejsce załatwienia sprawy. 

W pobliżu wejścia znajduje się wydzielona strefa do obsługi klientów. Istnieje możliwość obsługi klientów z niepełnosprawnością w wyznaczonym pomieszczeniu na parterze. 

Z uwagi na bariery architektoniczne, w budynku nie ma windy.

Do siedziby można dojechać autobusem. W celu dokładnego zlokalizowania miejsca, kliknij na mapkę.

5) Delegatura Urzędu w Pile, ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła 

Pomieszczenia Oddziału Cudzoziemców mieszczą się na parterze i I piętrze budynku.

Budynek: 4 kondygnacje (piwnica, parter, I-II piętra).

Budynek jest czytelnie oznakowany. Znajduje się w nim pętla indukcyjna oraz kącik dla dzieci.

Brak znaczników dla niewidomych totupoint i oznakowań w języku Braille’a.

Do budynku można wejść z psem asystującym.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze.

Na ulicy znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe. Przed wejściem do budynku znajdują się schody zewnętrzne, przy których są poręcze. Przy schodach jest platforma dla osób z niepełnosprawnością. Platforma została oznaczona i wyposażona w instrukcję obsługi. Brak pochylni. Wejście do budynku przez przeszklone, rozsuwane drzwi wejściowe. 

Za drzwiami znajduje się przedsionek i drugie drzwi przeszklone rozsuwane. Na parterze jest portiernia. Do pracownika portierni można się zgłosić w celu zapytania o miejsce załatwienia sprawy. Istnieje możliwość obsługi klientów z niepełnosprawnością w wyznaczonym pomieszczeniu na parterze. W budynku nie ma windy. Delegatura posiada schodołaz, którego wykorzystanie wewnątrz budynku jest utrudnione ze względu na wąskie klatki schodowe.

Do siedziby można dojechać autobusem. W celu dokładnego zlokalizowania miejsca, kliknij na mapkę.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Klient może komunikować się z pracownikami urzędu przez: e-mail oraz Skype’a, SMS, MMS na niektórych stanowiskach pracy. Są portale społecznościowe Facebook i Twitter.

W budynku preferowana jest obsługa alternatywna poprzez wyjście pracowników do interesanta potrzebującego załatwić sprawy urzędowe. Osoby niesłyszące i głuchoniewidome mające trudności w komunikowaniu się w celu załatwienia sprawy w urzędzie będą mogły skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.

Wniosek o zapewnienie tłumacza znajduje się w zakładce: Zgłoszenia dotyczące świadczenia usługi tłumacza.

W budynku A w punkcie informacyjnym znajduje się pętla indukcyjna.

Mimo trudności wynikających z rozproszenia siedzib komórek organizacyjnych, Wielkopolski Urząd Wojewódzki zobowiązuje się do wdrożenia różnych sposobów i rozwiązań technicznych, zapewniających dostęp do informacji opracowywanych w Urzędzie oraz ułatwień komunikowania się z osobami o szczególnych potrzebach.

Co zrobiliśmy żeby poprawić dostępność?

W ramach działań na rzecz poprawy dostępności opracowaliśmy:

 1. opracowaliśmy:
  • publikację „Dostępne dokumenty, zdjęcia, wykresy i ilustracje w praktyce”,
  • instrukcję „Zapisy dotyczące dostępności w umowach i postępowaniach w zamówieniach publicznych”,
  • „Poradnik prostego języka w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu”,
  • „Standardy dostępności i savoir vivre w kontaktach z osobami z niepełnosprawnościami w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu”.
 2. szkolimy się i promujemy dostępność nie tylko wśród pracowników urzędu

oraz

Я сообщаю об ошибке / Просьба дать свои комментарии

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Просьба дать свои комментарии