Nowe dokumenty pobytowe obywateli ZK/członków rodzin obywateli ZK

Dokumenty, które będą wydawane od 1.01.2021 r. obywatelom ZK/członkom rodzin obywateli ZK, po zakończeniu okresu przejściowego przewidzianego w Umowie Wystąpienia.

Będą one potwierdzały korzystanie z uprawnień beneficjenta Umowy Wystąpienia przy przekraczaniu granic i podczas pobytu w Polsce.

Dokumenty będą zawierały adnotację odnoszącą do Umowy Wystąpienia: „Art. 50 TUE, Art. 18 ust. 4 Umowy Wystąpienia”.

Wnioski o wydanie dokumentów można składać od 1.01.2021 r.

Nowe dokumenty będą wydawane również w przypadku postępowań niezakończonych do 31.12.2020 r. Konieczne będzie natomiast złożenie odcisków palców w celu wydania tych dokumentów.

Nowe dokumenty pobytowe, którymi będą mogli posługiwać się beneficjenci Umowy Wystąpienia, uprawniające do podróżowania po obszarze Schengen bez wizy to:

– zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu (dla obywatela ZK w przypadku posiadania prawa pobytu, co nie będzie dotyczyć zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu pracownika przygranicznego);

  • dokument potwierdzający prawo stałego pobytu (dla obywatela ZK w przypadku posiadania prawa stałego pobytu);
  • karta pobytowa (dla członka rodziny nie będącego obywatelem ZK w przypadku posiadania prawa pobytu);
  • karta stałego pobytu (dla członka rodziny nie będącego obywatelem ZK w przypadku posiadania prawa stałego pobytu).

Ponadto, na czas trwania postępowań o wydanie nowych dokumentów wojewoda będzie wydawał zaświadczenie o złożeniu wniosku.

Nie dłużej niż do końca 2021 r. ważne będą dokumenty wydane przed zakończeniem okresu przejściowego, tj:

  • – dokument potwierdzający prawo stałego pobytu;
  • – karta pobytu członka rodziny obywatela UE;
  • – karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE.
Tematyka: 

Я сообщаю об ошибке / Просьба дать свои комментарии

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Просьба дать свои комментарии