Obywatel ZK (Zjednoczonego Królestwa)

Obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (United Kingdom national) oznacza obywatela Zjednoczonego Królestwa w rozumieniu deklaracji Rządu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z dnia 31 grudnia 1982 r. w sprawie definicji terminu „obywatele” (Dz. Urz. UE C 23 z 28.01.1983, str. 1) i deklaracji nr 63 załączonej do Aktu końcowego konferencji międzyrządowej, która przyjęła Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, podpisany w dniu 13 grudnia 2007 r. (Dz. Urz. UE C 306 z 17.12.2007, str. 270).

Zgodnie z tymi deklaracjami "obywatel Zjednoczonego Królestwa" to:

  • obywatel brytyjski (a British Citizen), z wyłączeniem tych z Wysp Normandzkich oraz z Wyspy Man* (the Channel Islands and Isle of Man),
  • bezpaństwowy poddany Korony Brytyjskiej z prawem do pobytu (a British Subject with a right toabode) - status pobytowy, który nie jest już przyznawany,
  • obywatel brytyjskich terytoriów zamorskich powiązany z Gibraltarem (British OverseasTerritories Citizen with a connection to Gibraltar).

Co do zasady, obywatel ZK jest beneficjentem Umowy Wystąpienia, jeżeli korzystał z prawa pobytu w państwie członkowskim zgodnie z prawem Unii przed zakończeniem okresu przejściowego (do końca 2020 r.) i potem w dalszym ciągu w nim zamieszkuje lub jeżeli korzystał  z uprawnień pracowników przygranicznych w co najmniej jednym państwie członkowskim zgodnie z prawem Unii przed zakończeniem okresu przejściowego i potem w dalszym ciągu z nich korzysta.

* uprawnienia posiadaczy paszportów wydanych przez Baliwat Wyspy Jersey (jak również Baliwat Wyspy Guernsey oraz Wyspę Man)  zależne są od tego, czy w paszporcie została zamieszczona adnotacja o braku uprawnienia posiadacza paszportu do korzystania z unijnych przepisów odnoszących się do zatrudnienia lub działalności gospodarczej następującej treści “THE HOLDER IS NOT ENTITLED TO BENEFIT FROM EU PROVISIONS RELATING TO EMPLOYMENT OR ESTABLISHMENT”. Brak takiej adnotacji oznacza, że posiadacz paszportu jest objęty rozwiązaniami prawnymi jakie obowiązują w związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE.

Tematyka: 

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi