Deklaracja dostępności Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Wydział Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie grafiki/zdjęcia są opatrzone tekstem alternatywnym (wytyczna WCAG 2.1 1.1.1)
 • Brak dostępności lub niepełna dostępność niektórych plików załączników w formacie PDF. Niedostępne pliki PDF pochodzą przede wszystkim od innych podmiotów publicznych.

Skróty klawiaturowe. Strona wykorzystuje klawisze kursora do obsługi kalendarzyka w polach dat formularzy kontaktowych. Poza tym strona nie definiuje dodatkowych skrótów klawiaturowych i nie nadpisuje skrótów obsługiwanych przez przeglądarkę.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Zgłoszenie musi zawierać:

 • adres strony internetowej, na której informacja jest niedostępna dla Ciebie
 • Twoje imię i nazwisko
 • Twoje dane kontaktowe, na przykład numer telefonu, e-mail
 • informacje jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy na przykład alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa, informacja w polskim języku migowym.

Na zgłoszenie odpowiemy nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Jeśli ten czas będzie dla nas zbyt krótki, poinformujemy Cię o tym. Nowy termin naszej odpowiedzi nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Skargi i odwołania

Skargę na niedotrzymanie tych terminów lub na odmowę realizacji żądania możesz złożyć do Wojewody Wielkopolskiego.

 • adres: al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
 • e-mail: wuw@poznan.uw.gov.pl
 • telefon: 61 854 1917, 61 854 1542, 880 523 881

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1) pl. Wolności 17, 61-739 Poznań

Lokalizacja. Do urzędu możesz dojechać autobusem i tramwajem. W celu zlokalizowania miejsca, kliknij na mapkę.

Budynek. Budynek ma 7 kondygnacji (piwnica, parter, piętra od 1. do 5.). Jest czytelnie oznakowany. Klienci urzędu są przyjmowaniu w dwóch salach obsługi – sali A oraz sali B.

Komórka organizacyjna: Wydział Spraw Cudzoziemców.

Wejścia. Wejścia do sali obsługi A i B oraz pomieszczeń biurowych Wydziału znajdują się we wnęce w budynku. Przestrzeń wnęki jest ograniczona dwoma filarami. Z lewej strony znajduje się wejście do sali obsługi A. Z prawej strony znajdują się wejścia do pomieszczeń biurowych Wydziału i do sali obsługi B. Za filarami możliwe jest przejście wzdłuż wnęki, ograniczone niskimi stopniami oznakowanymi na żółto.

Sala obsługi A. Ścieżka dojścia do sali A podzielona jest na dwie części, z prawej strony jest
1 stopień, przy którym zamontowana jest barierka, z lewej strony znajduje się podjazd dla wózków. Pośrodku pomiędzy podjazdem i stopniem zamontowana jest druga barierka. 

Wejście drzwiami podwójnymi przeszklonymi, które nie otwierają się automatyczne. Drzwi domyślnie otwiera się prawym skrzydłem, możliwość otwierania lewego skrzydła. Na podeście bezpośrednio przed drzwiami ograniczone pole manewrowe.

Za drzwiami znajduje się przedsionek prowadzący w lewą stronę do drugich przeszklonych drzwi otwieranych prawym skrzydłem (możliwość otwierania lewego skrzydła). Drzwi nie otwierają się automatycznie.

W sali w pierwszym pomieszczeniu na wprost od wejścia, znajdują się 3 stanowiska obsługi. W tej części jest filar, przy którym zamontowane są blaty (2 dla osoby stojącej,
1 przystosowany dla osoby na wózku). W sali znajdują się rzędy krzeseł. Obok sali jest poczekalnia i toalety, w tym jedna przystosowana dla osób z niepełnosprawnością. Do kolejnego pomieszczenia przejście przez drzwi przeszklone, które otwierają się prawym skrzydłem, nieautomatycznie (możliwość otwierania lewego skrzydła). 

Po środku pomieszczenia jest filar. W pomieszczeniu jest łącznie 8 stanowisk obsługi, 2 po lewej stronie i 5 na wprost od wejścia. 

Z pomieszczenia, drzwi przeszklone, otwierane prawym skrzydłem, nieautomatycznie (możliwość otwierania lewego skrzydła) prowadzą do dodatkowego, ósmego stanowiska obsługi.

Po prawej stronie od wejścia we wnęce znajduje się stanowisko asystenckie (2 stoły i krzesło dla klienta).

Sala obsługi B. Dojście do sali B następuje z poziomu chodnika. Wejście do holu przez drzwi przeszklone jednoskrzydłowe, które nie otwierają się automatycznie. Za drzwiami znajduje się przedsionek prowadzący w lewą stronę przez drugie drzwi (otwarte w trakcie obsługi) do sali obsługi.

W sali w pierwszym pomieszczeniu są rzędy krzeseł – po lewej stronie przy ścianie oraz po prawej, gdzie znajduje się poczekalnia. Na wprost poczekalni są 3 stanowiska obsługi. Na środku poczekalni stoi filar. Za nim są 2 toalety, w tym jedna przystosowana dla osób
z niepełnosprawnością.

Kącik dla dzieci. W głębi sali po lewej stronie znajduje się kącik zabaw dla dzieci.

Do kolejnego pomieszczenia przejście przez drzwi przeszklone nieautomatyczne jednoskrzydłowe. Z holu pomieszczenia przejścia do 4 pokoi przez drzwi szklane, nieautomatyczne, jednoskrzydłowe. 3 pomieszczenia to pokoje przesłuchań, pomieszczenie najbardziej po lewej to sala obsługi. W sali obsługi znajdują się 4 stanowiska obsługi.

Biura. Wejście do pomieszczeń biurowych Wydziału na wprost, we wnęce w budynku. Wejście z poziomu chodnika. Wejście do holu przez drzwi przeszklone, otwierane prawym skrzydłem, nieautomatycznie (możliwość otwierania lewego skrzydła). Po lewej stronie jest portiernia. Na wprost znajdują się schody (6 stopni), przy których zamontowana jest platforma dla osób z niepełnosprawnością. Platforma jest oznaczona i wyposażona w instrukcję obsługi. Brak pochylni. W holu są schody i winda. W windzie jest ograniczone pole manewrowe. Wyłącznie pracownicy mogą wjechać windą na każde piętro. Drzwi szklane są oznaczone pasami ostrzegawczymi kontrastującymi z otoczeniem i nie otwierają się automatycznie.

Toalety. 2 toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami – jedna przy sali obsługi A, druga przy sali obsługi B.

Pętla indukcyjna. Pętle indukcyjne są w obu salach obsługi – w sali A i w sali B.

Oznakowanie dla niewidomych. Brak znaczników dla niewidomych totupoint i oznakowań w języku Braille’a. 

Pies asystujący. Do budynku można wejść z psem asystującym.

Parking. Po przeciwnej stronie ulicy znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością i parking podziemny (wjazd i wyjazd od ulicy przed budynkiem).

2) Delegatura Urzędu w Kaliszu, ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz 

Lokalizacja. Do urzędu możesz dojechać autobusem. W celu zlokalizowania miejsca, kliknij na mapkę.

Budynek. Ma 5 kondygnacji (piwnica, parter, piętra 1. i 2., strych). Budynek jest czytelnie oznakowany i jest zabytkowy. Na parterze i każdym piętrze budynku są umieszczone czytelne informacje dotyczące komórek organizacyjnych Delegatury w Kaliszu oraz innych biur, które mieszczą się w budynku Delegatury.

Komórka organizacyjna: Oddział Spraw Cudzoziemców.

Wejście. Brak schodów zewnętrznych (wejście z poziomu chodnika). Na ścianie budynku, po lewej stronie przy wejściu jest dzwonek, który umożliwia przywołanie osoby z portierni.

Wejście przez drzwi drewniane, dwuskrzydłowe otwierane tradycyjnie, z samozamykaczem (w razie potrzeby możliwość otwierania drugiego skrzydła). Drzwi nie otwierają się automatycznie. Otwieranie drzwi nie wymaga znacznej siły. Za drzwiami jest podest
z ograniczonym polem manewrowym i 4 schody. Brak podjazdu i windy. 

W pobliżu wejścia do budynku jest portiernia. Pracownik portierni informuje, gdzie znajdują się biura lub gdzie załatwić sprawę. Na parterze jest wyznaczony pokój, w którym osoba z niepełnosprawnością może spotkać się z urzędnikiem. W budynku nie ma windy i podjazdu.

Toalety. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością jest na parterze.

Pętla indukcyjna. W budynku jest pętla indukcyjna.

Oznakowanie dla niewidomych. Brak znaczników dla niewidomych totupoint i oznakowań w języku Braille’a.

Pies asystujący. Do budynku można wejść z psem asystującym.

Parking. Przed budynkiem znajduje się parking ogólnodostępny z miejscem dla osób z niepełnosprawnością.

3) Delegatura Urzędu w Koninie, Aleje 1 Maja 7, 62-510 Konin 

Lokalizacja. Do urzędu możesz dojechać autobusem. W celu dokładnego zlokalizowania miejsca, kliknij na mapkę.

Budynek. Ma 4 kondygnacje (przyziemie, parter, 1. i 2. piętro). Pomieszczenia Oddziału Cudzoziemców są na 1. piętrze. Budynek jest czytelnie oznakowany. Na parterze oraz na każdym piętrze budynku są umieszczone czytelne informacje dotyczące komórek organizacyjnych Delegatury w Koninie oraz innych biur mieszczących się w budynku Delegatury.

Komórka organizacyjna: Oddział Spraw Cudzoziemców.

Wejście. Brak schodów zewnętrznych – wejście z poziomu chodnika (przyziemie). Na ścianie budynku, po prawej stronie przy wejściu znajduje się dzwonek, który umożliwia przywołanie osoby z portierni. Wejście do budynku przez przybudówkę. Drzwi nie otwierają się automatycznie. Otwieranie drzwi nie wymaga znacznej siły. Wejście przez przeszklone drzwi z pionową klamką. Brak w pobliżu wejścia wydzielonej strefy do obsługi klientów. Pracownik portierni informuje, gdzie znajdują się biura lub gdzie załatwić sprawę.
Na każde piętro można wjechać windą. Winda zatrzymuje się od poziomu chodnika. Winda zatrzymuje się też na parterze, czyli tam, gdzie znajduje się portiernia, tablica informacyjna i kasa. 

Toalety. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością jest na parterze.

Pętla indukcyjna. W budynku jest pętla indukcyjna.

Oznakowanie dla niewidomych. Brak znaczników dla niewidomych totupoint i oznakowań w języku Braille’a.

Pokój cichej obsług. W budynku jest pokój cichej obsługi i opiekuna z dzieckiem.

Pies asystujący. Do budynku można wejść z psem asystującym.

Parking. Przed wejściem do budynku znajduje się parking ogólnodostępny z miejscem postojowym dla osób z niepełnosprawnością.

4) Delegatura Urzędu w Lesznie, Plac Kościuszki 4, 64-100 Leszno  

Lokalizacja. Do urzędu można dojechać autobusem. W celu dokładnego zlokalizowania miejsca, kliknij na mapkę.

Budynek. Budynek jest zabytkowy. Ma 4 kondygnacje (parter, 1. i 2. piętro, strych). Pomieszczenia Oddziału Cudzoziemców są na parterze. Budynek jest czytelnie oznakowany. 

Komórka organizacyjna: Oddział Spraw Cudzoziemców.

Wejście. Brak schodów zewnętrznych – wejście z poziomu chodnika. Na ścianie budynku, po prawej stronie przy wejściu znajduje się dzwonek, który umożliwia przywołanie osoby z portierni. Drzwi nie otwierają się automatycznie. Otwieranie drzwi nie wymaga znacznej siły. Wejście przez drzwi drewniane, otwierane prawym skrzydłem. Drugie drzwi wewnątrz budynku są wahadłowe. Na parterze po prawej stronie znajduje się portiernia. Pracownik portierni informuje, gdzie znajdują się biura lub gdzie załatwić sprawę.

W pobliżu wejścia znajduje się wydzielona strefa do obsługi klientów. Na parterze jest wyznaczony pokój, w którym osoba z niepełnosprawnością może spotkać się z urzędnikiem. W budynku nie ma windy. 

Toalety. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością jest na parterze.

Pętla indukcyjna. W budynku jest pętla indukcyjna.

Oznakowanie dla niewidomych. Brak znaczników dla niewidomych totupoint i oznakowań w języku Braille’a.

Kącik dla dzieci. W budynku jest kącik dla dzieci.

Pies asystujący. Do budynku można wejść z psem asystującym.

Parking. Przed budynkiem znajduje się parking ogólnodostępny.

5) Delegatura Urzędu w Pile, ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła 

Lokalizacja. Do urzędu można dojechać autobusem. W celu dokładnego zlokalizowania miejsca, kliknij na mapkę.

Budynek. Ma 4 kondygnacje (piwnica, parter 1. i 2. piętro). Pomieszczenia Oddziału Cudzoziemców mieszczą się na parterze i 1. piętrze budynku. Budynek jest czytelnie oznakowany. 

Komórka organizacyjna: Oddział Spraw Cudzoziemców.

Wejście. Przed wejściem do budynku znajdują się schody zewnętrzne, przy których są poręcze. Przy schodach jest platforma dla osób z niepełnosprawnością. Platforma jest oznaczona i wyposażona w instrukcję obsługi. Brak pochylni. Wejście do budynku przez przeszklone, rozsuwane drzwi wejściowe. Za drzwiami znajduje się przedsionek i drugie drzwi przeszklone rozsuwane. Na parterze jest portiernia. Pracownik portierni informuje, gdzie znajdują się biura lub gdzie załatwić sprawę.

Na parterze jest wyznaczony pokój, w którym osoba z niepełnosprawnością może spotkać się z urzędnikiem.

W budynku nie ma windy. Jest schodołaz, którego wykorzystanie wewnątrz budynku jest utrudnione ze względu na wąskie klatki schodowe. 

Toalety. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością jest na parterze.

Pętla indukcyjna. W budynku jest pętla indukcyjna.

Oznakowanie dla niewidomych. Brak znaczników dla niewidomych totupoint i oznakowań w języku Braille’a.

Kącik dla dzieci. W budynku jest kącik dla dzieci.

Pies asystujący. Do budynku można wejść z psem asystującym.

Parking. Na ulicy znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe. 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Kontakt. Klient może komunikować się z pracownikami Wydziału Spraw Cudzoziemców przez: e-mail, formularze kontaktowe JIRA, ePUAP, tradycyjny list pocztowy oraz SMS, MMS na niektórych stanowiskach pracy, punkty informacyjne oraz obsługowe w Poznaniu
i w delegaturach, telefon na infolinię, narzędzia rezerwacji wizyt przez internet i na stronie sprawdzania stanu sprawy. 

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu zobowiązuje się do wdrożenia różnych sposobów i rozwiązań technicznych, zapewniających dostęp do informacji opracowywanych w urzędzie oraz ułatwień komunikowania się z osobami o szczególnych potrzebach. 

W budynkach preferowana jest obsługa alternatywna – pracownik wychodzi do klienta. Osoby niesłyszące i głuchoniewidome, które mają trudności w komunikowaniu się, mogą załatwić sprawy w urzędzie z pomocą tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, jeśli zgłoszą taką potrzebę.

Wniosek o tłumacza języka migowego i tłumacza-przewodnika. Wniosek znajduje się w zakładce: Zgłoszenia dotyczące świadczenia usługi tłumacza.

Co zrobiliśmy żeby poprawić dostępność?

Opracowaliśmy:

 • publikację „Dostępne dokumenty, zdjęcia, wykresy i ilustracje w praktyce”
 • instrukcję „Zapisy dotyczące dostępności w umowach i postępowaniach w zamówieniach publicznych”
 • „Poradnik prostego języka w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu”
 • „Standardy dostępności i savoir vivre w kontaktach z osobami z niepełnosprawnościami w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu”
 • „Kartę komunikacji” z osobami ze szczególnymi potrzebami
 • „Zasady wejścia osoby z niepełnosprawnością z psem asystującym na teren Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu”.

Szkolimy się i promujemy dostępność nie tylko wśród pracowników urzędu. 

Stworzyliśmy 2 alternatywne i mocno kontrastowe wersje kolorystyczne strony: czarno-białą i żółto-czarną, między którymi można swobodnie przełączać się przyciskami umieszczonymi nad nagłówkiem strony.

Zamieszczamy informacje tłumaczone na Polski Język Migowy w zakładce Dostępność.

Wojewoda Wielkopolski powołał Zespół do spraw prostego języka w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu.

Urząd jest sygnatariuszem "Deklaracji prostego języka”.

Виправити помилку / Дайте свої коментарі

CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсиланням спаму.

Дайте свої коментарі