Охорона персональних даних

Інформація про конфіденційність - іноземці

Згідно з директивою Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб при обробці персональних даних і про вільне переміщення таких даних, а також скасування директиви 95/46/WE (загальне розпорядження про охорону даних) (Офіційний вісник ЄС L 119 від 04.05.2016, стор. 1, із змінами), далі «РОДО» (польською мовою – Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych), інформуємо, що:

1. Володільцем персональних даних є Великопольський Воєвода  з місцезнаходженням у місті Познань, за адресою: al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, телефон  61 854 10 00, електронна адреса:  wuw@poznan.uw.gov.pl,

2. У будь-яких питаннях, пов’язаних з персональними даними, можна звертатися до інспектора охорони даних у Великопольському воєводському управлінні у м. Познань за допомогою електронної пошти:  iod@poznan.uw.gov.pl,

3. Персональні дані будуть обробляться з метою провадження процедур, що стосуються легалізації перебування та працевлаштування іноземця на території Республіки Польща, згідно з Законом від 12 грудня 2013 року про іноземців, Законом від 14 липня 2006 року про в’їзд на територію Республіки Польща, перебування і виїзд з території громадян країн-членів Європейського Союзу та членів їх сімей, на підставі ст. 6, абз. 1, л. ц та ст. 9, абз. 2, л. г «РОДО».

4. Персональні дані можуть бути передані іншім суб’єктам, що наділені повноваженням для отримання персональних даних на підставі відповідних положень або суб’єктам, які обробляють персональні дані від імені Володільця на підставі підписаного договору про обробку персональних даних (так звані  суб’єкти, що обробляють дані).

5. Персональні дані будуть оброблятися протягом періоду, що необхідний для реалізації процесу обробки, а також обов’язку архівування, що виникає з положень закону.

6. Згідно з положеннями закону, на підставі яких відбувається обробка даних та «РОДО», особа має право: доступу до змісту даних та отримання копій, до виправлення даних, до усунення даних (в ситуації, коли обробка даних не відбувається з метою виконання обов’язку, що виникає з положень закону або в рамах здійснення публічної влади), до передачі даних, до обмеження обробки даних, до внесення протесту щодо обробки даних.

7. Особа має право до внесення оскарження до контрольного органу, до Голови управління охорони персональних даних.

8. Подання персональних даних є необхідним для провадження справ у Великопольському воєводському управлінні у м. Познань, особливо у порядку до відповідних положень.

9. Персональні дані не будуть передані до третіх країн, а також не будуть піддані автоматизованому прийняттю рішень, а також профілюванню.


Інформація про конфіденційність - працевлаштування

Згідно з директивою Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб при обробці персональних даних і про вільне переміщення таких даних, а також скасування директиви 95/46/WE (загальне розпорядження про охорону даних) (Офіційний вісник ЄС L 119 від 04.05.2016, стор. 1, із змінами), далі «РОДО» (польською мовою – Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych), інформуємо, що:

1. Володільцем персональних даних є Великопольський Воєвода  з місцезнаходженням у місті Познань, за адресою: al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, телефон  61 854 10 00, електронна адреса:  wuw@poznan.uw.gov.pl,

2. У будь-яких питаннях, пов’язаних з персональними даними, можна звертатися до інспектора охорони даних у Великопольському воєводському управлінні у м. Познань за допомогою електронної пошти:  iod@poznan.uw.gov.pl,

3. Персональні дані будуть обробляться з метою провадження процедур, що стосуються легалізації працевлаштування іноземця на території Республіки Польща, згідно з Законом від 14 квітня 2004 року про сприяння зайнятості та установи ринку праці, з Законом від 12 грудня 2013 року про іноземців, на підставі ст. 6, абз. 1, л. ц та ст. 9, абз. 2, л. г «РОДО».

4. Персональні дані можуть бути передані іншім суб’єктам, що наділені повноваженням для отримання персональних даних на підставі відповідних положень або суб’єктам, які обробляють персональні дані від імені Володільця на підставі підписаного договору про обробку персональних даних (так звані  суб’єкти, що обробляють дані).

5. Персональні дані будуть оброблятися протягом періоду, що необхідний для реалізації процесу обробки, а також обов’язку архівування, що виникає з положень закону.

6. Згідно з положеннями закону, на підставі яких відбувається обробка даних та «РОДО», особа має право: доступу до змісту даних та отримання копій, до виправлення даних, до усунення даних (в ситуації, коли обробка даних не відбувається з метою виконання обов’язку, що виникає з положень закону або в рамах здійснення публічної влади), до передачі даних, до обмеження обробки даних, до внесення протесту щодо обробки даних.

7. Особа має право до внесення оскарження до контрольного органу, до Голови управління охорони персональних даних.

8. Подання персональних даних є необхідним для провадження справ у Великопольському воєводському управлінні у м. Познань, особливо у порядку до відповідних положень.

9. Персональні дані не будуть передані до третіх країн, а також не будуть піддані автоматизованому прийняттю рішень, а також профілюванню.

Виправити помилку / Дайте свої коментарі

CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсиланням спаму.

Дайте свої коментарі