Information meetings - archive

We invite all foreign students to our online information meeting.

  • 12th October 2021 – in Polish
  • 13th October 2021 – in English

Online meeting MS Teams.

read more...

Zapraszamy na spotkanie informacyjne online dla cudzoziemców pracujących i zamierzających pozostać w Polsce na stałe. 

  • 26.10.2021 r.

Spotkanie online MS Teams

read more...