Spotkania informacyjne - archiwum

Spotkanie online MS TEAMS

Zapraszamy na spotkanie informacyjne online dla cudzoziemców i pracodawców, które odbędzie się 12.12.2023 r.

czytaj dalej...

Spotkanie online MS TEAMS

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla cudzoziemców rozpoczynających lub kontynuujących studia w Polsce, które odbędzie się 26.09.2023 r. o godz. 9:00.

czytaj dalej...

Spotkanie online MS Teams.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne online dla cudzoziemców pracujących i zamierzających pozostać w Polsce na stałe, które odbędzie się 12.09.2023 r.

czytaj dalej...

Spotkanie online MS Teams

Zapraszamy na spotkanie informacyjne online dla cudzoziemców zamierzających pozostać w Polsce na stałe, które odbędzie się 19.04.2023 r.

czytaj dalej...

W związku z wejściem w życie przepisów nowelizujących ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zapraszamy na spotkanie informacyjne online dla obywateli Ukrainy.

23.02.2023 r. - Spotkanie online MS Teams.

czytaj dalej...
  • 5 października 2022 r. godz. 9.30 – spotkanie w języku polskim
  • 6 października 2022 r. godz. 9.30 – spotkanie w języku angielskim
czytaj dalej...

Spotkanie online MS Teams

Zapraszamy na spotkanie informacyjne online dla cudzoziemców pracujących i zamierzających pozostać w Polsce na stałe.

czytaj dalej...

09.06.2022 r. odbyło się spotkanie informacyjne online "Od pobytu czasowego do rezydenta".

czytaj dalej...

Spotkanie online MS teams

Zapraszamy na spotkanie informacyjne online dla cudzoziemców pracujących w Polsce.

czytaj dalej...

Zapraszamy na spotkanie informacyjne online dla cudzoziemców przebywających w Polsce z rodziną.

czytaj dalej...

Strony