Check-lista - Posiadam polskie pochodzenie

Dokumenty potrzebne do uzyskania stempla w paszporcie (tzw. wymogi formalne):

  • wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony on-line w Module Obsługi Spraw lub zgodnie z pouczeniem (wniosek do pobrania).
  • fotografie,
  • kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu). W szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy nie posiadasz ważnego dokumentu podróży i nie masz możliwości jego uzyskania, możesz przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.
Do rozpoczęcia postępowania potrzebne będzie również potwierdzenie, że zapłaciłeś opłatę skarbową.

Dokumenty potrzebne do udzielenia zezwolenia:

  • dokumenty potwierdzające polską narodowość Twoich przodków,
  • dokumenty wskazujące na związek z polskością np. zaświadczenia o przynależności do organizacji polonijnych,

  • dokumenty potwierdzające Twoją chęć osiedlenia się na terytorium RP (np. umowa najmu, umowa o pracę, dokumenty potwierdzające studia itp.).

To szczególny rodzaj zezwolenia, a dokumenty potrzebne do jego udzielenia bardzo indywidualne. Dlatego w czasie rozpatrywania Twojego wniosku poprosimy Cię o przyjście na rozmowę do urzędu, abyś mógł sam opowiedzieć o polskim pochodzeniu i swoich związkach z polskością.