Check-lista - Jestem ofiarą handlu ludźmi

Dokumenty potrzebne do uzyskania stempla w paszporcie (tzw. wymogi formalne):

  • wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony zgodnie z pouczeniem (wniosek do pobrania). Formularz wniosku możesz również pobrać w każdej naszej placówce lub skorzystać z interaktywnego formularza
  • fotografie,
  • kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu). W szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy nie posiadasz ważnego dokumentu podróży i nie masz możliwości jego uzyskania, możesz przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.
Do rozpoczęcia postępowania potrzebne będzie również potwierdzenie, że zapłaciłeś opłatę skarbową.

Dokumenty potrzebne do udzielenia zezwolenia:

  • dokumenty potwierdzające, że współpracowałeś z organami ścigania i masz uzasadnione obawy przed powrotem do państwa pochodzenia,

  • kopia decyzji na pobyt czasowy dla ofiary handlu ludźmi.

W trakcie postępowania możesz być poproszony o przyjście do urzędu na rozmowę, aby złożyć dodatkowe wyjaśnienia.