Check-lista - Pobyt humanitarny / wiza D21

Dokumenty potrzebne do uzyskania stempla w paszporcie (tzw. wymogi formalne):

Dokumenty potrzebne do udzielenia zezwolenia:

  • posiadanie wizy D21 ważnej bezpośrednio przed złożeniem wniosku

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii