Informacje dla obywateli Ukrainy

Dodano: 15.03.2022

Kogo dotyczy?

Jeśli jesteś obywatelem Ukrainy i przebywasz w Polsce na podstawie jednego z niżej wymienionych dokumentów i okres ważności tego dokumentu upływałby od 24.02.2022 r., dokument ten jest przedłużony z mocy ustawy do 30.06.2024r.:

  • Wiza krajowa
  • Zezwolenie na pobyt czasowy
  • Karta pobytu
  • Polski dokument tożsamości
  • Dokument „zgoda na pobyt tolerowany”

Jeśli jesteś obywatelem Ukrainy i ostatni dzień dopuszczalnego okresu pobytu w Polsce:

czytaj dalej...
Dodano: 15.03.2022

Kogo dotyczy?

Jeśli jesteś:

  • obywatelem Ukrainy lub współmałżonkiem obywatela Ukrainy i posiadasz obywatelstwo innego kraju oraz przybyłeś do Polski z Ukrainy od 24.02.2022 r. i chcesz w Polsce pozostać
  • obywatelem Ukrainy i przebywasz w Polsce legalnie na podstawie innych dokumentów np. zezwolenia na pobyt czasowy, wizy - nie ma znaczenia, od kiedy jesteś w Polsce

Możesz legalnie pracować u każdego pracodawcy w Polsce bez dodatkowych zezwoleń.

czytaj dalej...
Dodano: 15.03.2022

Kogo dotyczy?

Twój pobyt w Polsce jest legalny do 30.06.2024 r. - jeśli jesteś obywatelem Ukrainy lub współmałżonkiem obywatela Ukrainy i posiadasz obywatelstwo innego kraju oraz przybyłeś do Polski z Ukrainy od 24.02.2022 r. i chcesz w Polsce pozostać

czytaj dalej...

Strony