Rezydent długoterminowy UE

Dodano: 15.04.2020

Po upływie 5 lat nieprzerwanego pobytu w Polsce można ubiegać się o zezwolenie bezterminowe - pobyt rezydenta długoterminowego UE. Szczegóły procedury i warunki udzielenia zezwolenia znajdziesz TUTAJ.

czytaj dalej...
Dodano: 29.11.2019

Nie. Przed końcem ważności karty pobytu złóż wniosek o wymianę karty pobytu. Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE jest bezterminowe.

czytaj dalej...
Dodano: 29.11.2019

Tak, złóż wniosek o zwrot opłaty skarbowej do Prezydenta Miasta Poznania. Wniosek możesz złożyć również razem z prośbą o umorzenie postępowania, wtedy prześlemy go do Urzędu Miasta Poznania.

czytaj dalej...
Dodano: 29.11.2019

Jeżeli dziecko urodziło się w okresie ważności zezwolenia na pobyt czasowy, które rodzic posiadał przed uzyskaniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego lub urodziło się po uzyskaniu przez rodzica zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego, to dla dziecka złóż wniosek na pobyt stały. Jeżeli dziecko urodziło się przed otrzymaniem przez rodzica zezwolenia na pobyt czasowy i pobyt rezydenta - złóż dla dziecka wniosek na pobyt czasowy.

czytaj dalej...
Dodano: 29.11.2019

Nie. Taki dochód nawet jeżeli był opodatkowany i  pracodawca odprowadził składki na ubezpieczenie zdrowotne, nie zostanie uwzględniony. Podczas rozpatrywania Twojego wniosku sprawdzimy, czy przez  ostatnie 3 lata pracowałeś legalnie.

czytaj dalej...
Dodano: 29.11.2019

Nie. Stabilne i regularne źródło dochodu to takie, które powtarza się w równych odstępach czasu to np. wynagrodzenie za pracę.

czytaj dalej...
Dodano: 29.11.2019
  • Należy wykazać posiadanie stabilnego regularnego dochodu przez okres trzech lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku, lub dwóch lat jeżeli przebywasz w Polsce na podstawie Niebieskiej karty UE.
  • Pamiętaj, że na dzień wydania decyzji na pobyt rezydenta długoterminowego UE też musisz wykazać, że posiadasz taki dochód.
czytaj dalej...
Dodano: 29.11.2019

Jeśli udokumentujesz, że Twoje pobyty poza Polską były związane z:

  • wykonywaniem obowiązków zawodowych dla polskiego pracodawcy (delegacje) lub towarzyszeniem małżonkowi lub rodzicowi w tych wyjazdach, lub
  • szczególną sytuacją osobistą wymagającą wyjazdu poza terytorium Polski, jeśli nie trwała dłużej niż 6 miesięcy np. leczenie, lub
  • odbyciem praktyk, uczestniczeniem w zajęciach prowadzonych w toku studiów na polskiej uczelni, wówczas mimo przekroczenia okresu kiedy mogłeś przebywać poza Polską nie będzie to przeszkodą do udzielenia zezwolenia.
czytaj dalej...

Strony