Gdzie złożyć wniosek? ZATRUDNIENIE

Wniosek możesz złożyć:

  • osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Poznaniu lub w jednej z delegatur urzędu

Wizytę w celu złożenia wniosku musisz zarezerwować wcześniej poprzez stronę internetową: https://www.poznan.uw.gov.pl/rejestracja/, wybierając kolejkę D – złożenie wniosku: zezwolenia na pracę / zaproszenia / obywatele UE.

  • pocztą na adres:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Wydział Spraw Cudzoziemców
pl. Wolności 17
61-739 Poznań

Proszę zwrócić uwagę, że niektóre załączniki muszą być przedłożone w oryginale, w szczególności informacja o przeprowadzonym teście rynku pracy tzw. informacja starosty (jeśli była wymagana dla danego zawodu) oraz pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej podmiot/osobę prowadzącą działalność.

Miejsce i godziny przyjmowania klientów w Poznaniu

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Wydział Spraw Cudzoziemców
pl. Wolności 17
61-739 Poznań
Infolinia tel. 61 850 87 77

Godziny urzędowania

w poniedziałki od 09:30 do 18:00
od wtorku do piątku od 08:15 do 15:15

Miejsca i godziny przyjmowania klientów w delegaturach

W każdej z delegatur można złożyć wszystkie rodzaje wniosków i pisma w sprawach cudzoziemców.

Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu

Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu
ul. Kolegialna 4
62-800 Kalisz

pokój nr 2, 12 i 13 (parter)
poniedziałek od 10:15 do 17:45
od wtorku do piątku od 8:15 do 15:15
infolinia tel. 61 850 87 77
fax: 62 760 83 52
e-mail: cudzoziemcy.kalisz@poznan.uw.gov.pl

w każdej z delegatur można złożyć wszystkie rodzaje wniosków i pisma w sprawach cudzoziemców.

Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koninie

Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 7
62-510 Konin

Sprawy cudzoziemców:
pokój nr 216 (I piętro)
w poniedziałki od 10:15 do 17:45
od wtorku do piątku od 8:15 do 15:15
Infolinia tel. 61 850 87 77
e-mail: cudzoziemcy.konin@poznan.uw.gov.pl

w każdej z delegatur można złożyć wszystkie rodzaje wniosków i pisma w sprawach cudzoziemców.

Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie

Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie
Plac Kościuszki 4
64-100 Leszno

pokój nr 7 (parter)
poniedziałek od 10:15 do 17:45
od wtorku do piątku od 8:15 do 15:15
Infolinia tel. 61 850 87 77
e-mail: cudzoziemcy.leszno@poznan.uw.gov.pl (link wysyła e-mail)
w każdej z delegatur można złożyć wszystkie rodzaje wniosków i pisma w sprawach cudzoziemców.

W celu złożenia wniosków w sprawach cudzoziemców należy pobrać bilet w systemie numerkowym. Ilość biletów wydawanych dla poszczególnej kategorii spraw jest ograniczona. Brak możliwości pobrania biletu dla danej kategorii spraw oznacza wyczerpanie dziennego limitu.

W sprawach cudzoziemców - wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały oraz pobyt rezydenta długoterminowego UE - należy przedkładać komplety oryginalnych dokumentów wraz z ich kserokopiami.

Bilety na załatwienie sprawy wydaje się:

w poniedziałek do 16:30
od wtorku do piątku do 14:00

Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Pile

Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Pile
ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła, pokój nr 26

poniedziałek od 10:15 do 17:45
od wtorku do piątku od 8:15 do 15:15
Infolinia tel. 61 850 87 77
e-mail: cudzoziemcy.pila@poznan.uw.gov.pl

W delegaturze można złożyć wszystkie rodzaje wniosków i pisma w sprawach cudzoziemców.

Informacja ogólna

Informacji ogólnych o sposobach legalizacji pobytu, legalizacji zatrudnienia i odbiorze kart pobytu udzielamy:

  • za pośrednictwem infolinii 61 850 87 77
  • w punkcie informacyjnym pl. Wolności 17 - nie obowiązuje system kolejkowy,
  • godziny urzędowania punktu informacyjnego:
    • w poniedziałki od 09:30 do 12:30 oraz 13:30 do 16:00
    • od wtorku do piątku 08.15 do 11.15 oraz 12.15 do 15.15
  • drogą mailową: cudzoziemcy@poznan.uw.gov.pl
Czy ta strona była przydatna?

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.