Akt małżeństwa

Dokument wydawany przez urząd stanu cywilnego, potwierdzający zawarcie związku małżeńskiego. Jeśli małżeństwo zostało zawarte poza granicami Polski, należy złożyć także tłumaczenie aktu przez tłumacza przysięgłego. Jeżeli ubiegasz się o pobyt stały ze względu na małżeństwo z obywatelem polskim, a małżeństwo zostało zawarte poza granicami Polski, powinieneś zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego,aby zarejestrować (umiejscowić) akt małżeństwa w polskich księgach stanu cywilnego.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi