Dokument potwierdzający obywatelstwo ZK

Obywatel Zjednoczonego Królestwa może wykazać swoje obywatelstwo na kilka sposobów. Dzieje się tak dlatego, że można je uzyskać na kilka sposobów tj. poprzez narodziny, pochodzenie, rejestrację lub naturalizację. Poniższe zestawienie przedstawia katalog akceptowanych dowodów na wykazanie obywatelstwa przygotowany przez UDSC w uzgodnieniu z Home Office:

Obywatele brytyjscy (British citizens) (z wyłączeniem tych z Wysp Normandzkich oraz z Wyspy Man (the Channel Islands and Isle of Man):

 • Paszport obywatela brytyjskiego wydany przez HMPO (Urząd Paszportowy Jej Królewskiej Mości, poprzednio UKPA) lub CSRO (Urząd Statusu Cywilnego i Rejestracji) Gibraltar

LUB

 • Certyfikat naturalizacji,
 • Certyfikat rejestracji,
 • Akt urodzenia wskazujący na urodzenie w Zjednoczonym Królestwie przed dniem 1 stycznia 1983r.,
 • Akt urodzenia wykazujący na urodzenie w Zjednoczonym Królestwie po dniu 1  stycznia 1983r. oraz dowód, że rodzic* był osiedlony w Zjednoczonym Królestwie lub był obywatelem brytyjskim (a British citizen) w tym czasie,
 • Dowód urodzenia poza granicami Zjednoczonego Królestwa, gdy rodzic był urodzony w Zjednoczonym Królestwie,
 • Zagraniczny paszport z zaświadczeniem o uprawnieniu do prawa do pobytu na podstawie sekcji 2 ust. 1 lit. a) ustawy o imigracji z 1971r. (certificate of Entitlement to the Right of Abode under section 2(1)(a) of the Immigration Act 1971)

Obywatele brytyjskich terytoriów zamorskich, którzy wywodzą swoje obywatelstwo ze związku z Gibraltarem

 • Paszport obywatela brytyjskich terytoriów zamorskich, z wyrazem „Gibraltar” na okładce, wydany przez CSRO

LUB

 • Certyfikat naturalizacji lub rejestracji jako BOTC (British overseas territories citizens) z Gibraltaru,
 • Akt urodzenia wskazujący na urodzenie na Gibraltarze przed dniem 1 stycznia 1983r.,
 • Akt urodzenia wskazujący na urodzenie na Gibraltarze po dniu 1 stycznia 1983r. oraz dowód, że rodzic był osiedlony na terytorium Gibraltaru lub był obywatelem brytyjskich terytoriów zamorskich w tym czasie;
 • Dowód urodzenia poza terytorium Gibraltaru, gdy rodzic urodził się na Gibraltarze

Bezpaństwowi poddani Korony Brytyjskiej, którzy mają prawo pobytu na podstawie sekcji 2 brytyjskiej ustawy o imigracji z 1971r. 

 • Paszport bezpaństwca poddanego Korony Brytyjskiej z zaświadczeniem o uprawnieniu do prawa do pobytu, wydany przez HMPO              
Tematyka: 

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi