Pełnomocnictwo złożone w Delegaturze w Kaliszu

W tytule przelewu podaj koniecznie dane - imię, nazwisko cudzoziemca - którego dotyczy opłata/wpłata.

Pamiętaj, że dowód wykonania przelewu należy wydrukować i załączyć do wniosku

Twoja płatność zostanie przekierowana do:

Urząd Miasta Kalisza

nr konta:  55 1090 1128 0000 0001 5108 9163

Kwota: 
17,00 zł