Pełnomocnictwo złożone w Delegaturze w Lesznie

W tytule przelewu podaj koniecznie dane - imię, nazwisko cudzoziemca - którego dotyczy opłata/wpłata.

Pamiętaj, że dowód wykonania przelewu należy wydrukować i załączyć do wniosku

Twoja płatność zostanie przekierowana do:

Urząd Miasta w Lesznie

nr konta:  26 1020 3088 0000 8302 0005 7513

Kwota: 
17,00 zł