Wydanie lub wymiana karty pobytu dla małoletnich, którzy w dniu złożenia wniosku o wydanie lub wymianę karty pobytu nie ukończyli 16 lat/uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów - stawka obowiązująca dla wniosków złożonych od 29.07.2022 r.

W tytule przelewu podaj koniecznie dane - imię, nazwisko cudzoziemca - którego dotyczy opłata/wpłata.

Pamiętaj, że dowód wykonania przelewu należy wydrukować i załączyć do wniosku

Twoja płatność zostanie przekierowana do:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań
Nr rachunku:
70 1010 1469 0000 3922 3100 0000

Kwota: 
50,00 zł