Wydanie karty pobytu

Czy powinienem złożyć wniosek?

Jeżeli otrzymałeś decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy, nie musisz składać wniosku o wydanie karty pobytu, ponieważ karta pobytu wydawana jest z urzędu po udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy i jest ważna przez okres, na który udzielono tego zezwolenia.

Kartę pobytu otrzymasz z urzędu także po otrzymaniu decyzji o udzieleniu:

Adres na karcie pobytu

Wydruk karty zostaje zlecony po złożeniu dowodu opłaty oraz po dostarczeniu aktualnego potwierdzenia zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące.

Jeżeli nie złożysz potwierdzenia zameldowania w terminie 14 dni od dnia odbioru decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy, na karcie pobytu nie będzie adresu zamieszkania.

Możesz też złożyć oświadczenie, czy chcesz mieć adres na karcie.

Formularz oświadczenia do pobrania

Opłaty za kartę pobytu

Stawka opłaty dla wniosków złożonych do 29.07.2022 r.

Opłata za wydanie karty wynosi 50 zł

OPŁAĆ ONLINE

Ulgowa opłata wynosi 25 zł 

OPŁAĆ ONLINE

Stawka opłaty dla wniosków złożonych od 29.07.2022r.:

Opłata za wydanie katy wynosi 100 zł

OPŁAĆ ONLINE

Ulgowa opłata wynosi 50 zł

OPŁAĆ ONLINE

Z ulgi możesz skorzystać jeżeli jesteś:

  • studentem
  • uczniem szkół ponadgimnazjalnych
  • małoletnim dzieckiem do lat 16
  • w trudnej sytuacji materialnej

Możesz również opłacić kartę tradycyjnie wpłacając odpowiednią kwotę na nasze konto:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Poznań, al. Niepodległości 16/18
Nr rachunku: 70 1010 1469 0000 3922 3100 0000

Opłata nie dotyczy kart pobytu dla obywateli ZK, którzy otrzymali zezwolenie na pobyt czasowy dla pracowników delegowanych przez pracodawcę zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ile będę czekać?

Karta pobytu zostanie wydana po około 1 miesiącu od złożenia dowodu opłaty i potwierdzenia zameldowania/lub oświadczenia o braku adresu na karcie. Jeżeli posiadasz zezwolenie na pobyt stały ze względu na Kartę Polaka, wydruk karty pobytu zostanie zlecony po zwróceniu Karty Polaka.

Co powinienem wiedzieć?

Przeczytaj nasz poradnik

Kartę pobytu odbierasz osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Poznaniu lub w jednej z delegatur urzędu. Przy odbiorze karty pobytu wydanej małoletniemu, który ukończył 13. rok życia, wymagana jest jego obecność.  Gdy karta pobytu została wydana małoletniemu, który nie ukończył 13. roku życia do dnia jej odbioru, kartę odbiera jego przedstawiciel ustawowy lub kurator.

Wizytę w celu odbioru karty pobytu w Poznaniu możesz zarezerwować wcześniej poprzez stronę internetową wybierając: CUDZOZIEMCY - Odbiór karty pobytu.

Aby odebrać kartę w jednej z delegatur urzędu, zarezerwuj wizytę przez stronę internetową wybierając CUDZOZIEMCY - Odbiór karty pobytu w delegaturze, w której karta została przygotowana do odbioru.

Aby odebrać kartę pobytu, weź ze sobą ważny dokument podróży i poprzednią kartę pobytu, jeżeli była wydana. 

Sprawdż, czy Twoja karta jest gotowa do odbioru i gdzie możesz ją odebrać w aplikacji CUDZOZIEMCY

Czy ta strona była przydatna?

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi

FAQ

Czy kartę pobytu może odebrać za mnie współmałżonek/pełnomocnik/pracodawca?

Nie, kartę odbiera się osobiście. Przy odbiorze karty pobytu są weryfikowane Twoje odciski palców zapisane na karcie.

Kto odbiera kartę pobytu dla dziecka?

Rodzic lub opiekun prawny dziecka. Dziecko, od którego zostały pobrane linie papilarne przy złożeniu wniosku, musi być obecne przy odbiorze karty (dziecko powyżej 13 roku życia).

Gdy karta pobytu została wydana małoletniemu, który nie ukończył 13. roku życia do dnia jej odbioru, kartę...

czytaj całą odpowiedź...

Czy niepełnoletnie dziecko musi być obecne przy odbiorze karty pobytu?

Dziecko, od którego przy złożeniu wniosku zostały pobrane linie papilarne, musi być przy odbiorze karty (dziecko powyżej 13 roku życia).

Gdy karta pobytu została wydana małoletniemu, który nie ukończył 13. roku życia do dnia jej odbioru, kartę odbiera jego przedstawiciel ustawowy lub...

czytaj całą odpowiedź...

Czy na karcie pobytu musi być adres?

Karta pobytu może być wydana bez adresu zameldowania. Składając wniosek/lub po otrzymaniu decyzji, złóż pisemne oświadczenie, że prosisz o wydanie karty bez adresu zameldowania. Jeśli chcesz, by na karcie pobytu zamieszczony był adres zameldowania przedłóż potwierdzenie zameldowania na pobyt ...

czytaj całą odpowiedź...

Czy jeżeli nie mam numeru PESEL, mogę otrzymać kartę?

Tak. Numer Pesel nie jest wymagany do wydrukowania karty pobytu. Jeśli posiadasz nr PESEL, możesz poprosić aby był umieszczony na karcie pobytu.