Dokumenty potwierdzające polską narodowość Twoich przodków

W polskich przepisach istnieje katalog takich dokumentów.  Nie są to jedyne dokumenty, które możesz przedstawić. Są to dokumenty wydane przez polskie władze państwowe lub kościelne, a także przez władze byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, dotyczące Ciebie lub Twoich rodziców, dziadków lub pradziadków, w szczególności:

  • polskie dokumenty tożsamości,
  • akty stanu cywilnego lub ich odpisu albo metryki chrztu poświadczające związek z polskością;
  • dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w Wojsku Polskim, zawierające wpis informujący o narodowości polskiej;
  • dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub uwięzienia, zawierające wpis informujący o narodowości polskiej;
  • dokumenty tożsamości lub inne dokumenty urzędowe zawierające wpis informujący o narodowości polskiej;
  • dokumenty o rehabilitacji osoby deportowanej zawierające wpis informujący o jej narodowości polskiej;
  • dokumenty potwierdzające prześladowanie osoby ze względu na jej polskie pochodzenie.
Tematyka: 

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi