Obowiązek opuszczenia kraju

Powinieneś opuścić terytorium Polski, najpóźniej w ostatnim dniu:

  • ważności Twojej wizy, jeżeli nie złożyłeś wniosku o jej przedłużenie
  • ważności Twojej karty pobytu czasowego, jeżeli nie złożyłeś wniosku o wydanie nowego zezwolenia na pobyt czasowy
  • pobytu w ruchu bezwizowym, jeżeli jesteś do niego uprawniony
  • ważności innego dokumentu pobytowego np. karty pobytu wydanej przez inny kraj Schengen, przy zachowaniu warunków pobytu na tym dokumencie
  • 14-dniowego okresu do wniesienia odwołania od decyzji negatywnej w sprawie Twojego wniosku o pobyt, jeżeli zrezygnowałeś z prawa do odwołania i nie posiadasz innego ważnego dokumentu uprawniającego Cię do pobytu w Polsce
Jeżeli złożyłeś odwołanie od decyzji negatywnej, powinieneś opuścić terytorium Polski w ciągu 30 dni od dnia, w którym decyzja organu II instancji została Tobie doręczona.

Jeżeli nie opuścisz Polski dobrowolnie, możesz otrzymać decyzję o zobowiązaniu do opuszczenia kraju oraz zakaz ponownego wjazdu do Polski i strefy Schengen.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi