Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy

Dokument, który wraz z ważnym tytułem pobytowym np. wizą uprawnia obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy do wykonywania legalnej pracy w Polsce, na warunkach w nim określonych. Oświadczenie o powierzeniu pracy rejestrowane jest przez pracodawcę w powiatowym urzędzie pracy. Okres wykonywania pracy na podstawie oświadczenia nie może być dłuższy niż 24 miesiące. Rozpoczęcie pracy na podstawie oświadczenia musi rozpocząć się nie później niż 6 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia, a wysokość wynagrodzenia cudzoziemca nie może być niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku.

Tematyka: 

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi