Studia

Tytuł pobytowy uprawniający do pobytu w Polsce, udzielany na okres od 3 miesięcy do 3 lat. Warunki udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy różnią się w zależności od celu pobytu w Polsce np. zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na studia itp.

czytaj dalej...

Zezwolenie na pobyt czasowy, które udzielane jest gdy Twoim celem pobytu w Polsce jest podjęcie lub kontynuacja studiów stacjonarnych. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej https://www.poznan.uw.gov.pl/zezwolenie-na-pobyt-czasowy/studia

czytaj dalej...

Dokument wydany przez uczelnię, na której studiujesz, na określonym formularzu, podpisany przez upoważnioną osobę, potwierdzający że jesteś studentem, na jakim kierunku studiujesz, w jakim języku odbywa się kształcenie, jakie osiągasz wyniki itp.

czytaj dalej...

Minimalna kwota środków, jakie musisz posiadać na pokrycie kosztów utrzymania przez cały okres pobytu w Polsce ze względu na studia, po odliczeniu kosztów podróży powrotnej do kraju pochodzenia oraz kosztów zamieszkania (dotyczy wniosków złożonych po 27.04.2019 r.). Jeśli przebywasz w Polsce sam, minimalna kwota wynosi 776 zł na każdy miesiąc pobytu + koszt podróży powrotnej do kraju pochodzenia i koszty zamieszkania na każdy miesiąc pobytu.

czytaj dalej...

Forma studiów wyższych, odbywających się w systemie dziennym czyli od poniedziałku do piątku.

czytaj dalej...

Forma studiów wyższych, odbywających się w systemie weekendowym czyli od piątku do niedzieli.

czytaj dalej...

Kwota opłat związanych z zamieszkaniem. Obejmują: stałe opłaty związane z użytkowaniem zajmowanego przez Ciebie lokalu (np. czynsz), a ponadto opłaty za energię, gaz, wodę, odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych. Opłaty należy przeliczać  na liczbę osób mieszkających w tym lokalu. Jeżeli studiujesz w Polsce i złożyłeś wniosek o pobyt czasowy ze względu na studia po 27.04.2019 r. pamiętaj, że musisz mieć wystarczające środki na utrzymanie i podróż do swojego kraju po odliczeniu kosztów zamieszkania.

czytaj dalej...

Strony