Studia

Dokument wydany przez uczelnię, na której studiujesz, na określonym formularzu, podpisany przez upoważnioną osobę, potwierdzający że jesteś studentem, na jakim kierunku studiujesz, w jakim języku odbywa się kształcenie, jakie osiągasz wyniki itp.

czytaj dalej...

Minimalna kwota środków, jakie musisz posiadać na pokrycie kosztów utrzymania przez cały okres pobytu w Polsce ze względu na studia, po odliczeniu kosztów podróży powrotnej do kraju pochodzenia oraz kosztów zamieszkania (dotyczy wniosków złożonych po 27.04.2019 r.). Jeśli przebywasz w Polsce sam, minimalna kwota wynosi 701 zł na każdy miesiąc pobytu + koszt podróży powrotnej do kraju pochodzenia i koszty zamieszkania na każdy miesiąc pobytu.

czytaj dalej...

Forma studiów wyższych, odbywających się w systemie dziennym czyli od poniedziałku do piątku.

czytaj dalej...

Forma studiów wyższych, odbywających się w systemie weekendowym czyli od piątku do niedzieli.

czytaj dalej...

Kwota opłat związanych z zamieszkaniem. Obejmują: stałe opłaty związane z użytkowaniem zajmowanego przez Ciebie lokalu (np. czynsz), a ponadto opłaty za energię, gaz, wodę, odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych. Opłaty należy przeliczać  na liczbę osób mieszkających w tym lokalu. Jeżeli studiujesz w Polsce i złożyłeś wniosek o pobyt czasowy ze względu na studia po 27.04.2019 r. pamiętaj, że musisz mieć wystarczające środki na utrzymanie i podróż do swojego kraju po odliczeniu kosztów zamieszkania.

czytaj dalej...

Dziecko, którego rodzice są nieznani lub które przebywa w Polsce bez rodziców i potrzebuje opiekuna, który będzie reprezentował jego interesy np. w urzędach. Opiekuna wyznacza sąd opiekuńczy.

czytaj dalej...

Mąż lub żona.

czytaj dalej...

Adnotacja w karcie pobytu, którą umieścimy jeśli będziesz uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub będziesz zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę. Adnotacja ta nie oznacza, że masz pełny dostęp do polskiego rynku pracy, może to być dostęp ograniczony np.

czytaj dalej...

Strony