Wystarczające środki finansowe dla studenta

Minimalna kwota środków, jakie musisz posiadać na pokrycie kosztów utrzymania przez cały okres pobytu w Polsce ze względu na studia, po odliczeniu kosztów podróży powrotnej do kraju pochodzenia oraz kosztów zamieszkania (dotyczy wniosków złożonych po 27.04.2019 r.). Jeśli przebywasz w Polsce sam, minimalna kwota wynosi 776 zł na każdy miesiąc pobytu + koszt podróży powrotnej do kraju pochodzenia i koszty zamieszkania na każdy miesiąc pobytu. Jeżeli przebywasz w Polsce wraz z członkami rodziny, którzy są na Twoim utrzymaniu, musisz posiadać środki w wysokości co najmniej po  600 zł na siebie i każdego członka rodziny na każdy miesiąc pobytu + środki finansowe na pokrycie kosztów podróży powrotnej dla siebie i członków rodziny oraz koszty zamieszkania na każdy miesiąc pobytu. Wysokość środków finansowych na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia wynoszą:

  • 200 zł, jeżeli przybywasz z państwa sąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską,
  • 500 zł, jeżeli przybywasz z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej niż sąsiadujące z Polską,
  • 2500 zł, jeżeli przybywasz z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej.

Jeśli posiadasz bilet powrotny do kraju pochodzenia, nie musisz posiadać środków finansowych na pokrycie kosztów podróży powrotnej. Dokumentami, które mogą potwierdzić posiadanie środków na utrzymanie przez studenta są czeki podróżne, zaświadczenie z banku o limicie na karcie kredytowej, zaświadczenie z banku, którego siedziba mieści się w Polsce/ UE, o posiadanych środkach finansowych, potwierdzenie otrzymywanego stypendium lub zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków.

Tematyka: 

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi