Miejsce i godziny przyjęć - informacje ogólne

Aby złożyć wniosek, zarejestruj się przez internet  -  umów się na wizytę

Miejsce i godziny przyjmowania klientów w Poznaniu

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Wydział Spraw Cudzoziemców
pl. Wolności 17
61-739 Poznań
Infolinia tel. 61 850 87 77

Godziny urzędowania

w poniedziałki od 09:30 do 18:00
od wtorku do piątku od 08:15 do 15:15

Miejsca i godziny przyjmowania klientów w delegaturach

W każdej z delegatur można złożyć wszystkie rodzaje wniosków i pisma w sprawach cudzoziemców.

Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu

Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu
ul. Kolegialna 4
62-800 Kalisz

pokój nr 2, 12 i 13 (parter)
poniedziałek od 10:15 do 17:45
od wtorku do piątku od 8:15 do 15:15
infolinia tel. 61 850 87 77
fax: 62 760 83 52
e-mail: cudzoziemcy.kalisz@poznan.uw.gov.pl

w każdej z delegatur można złożyć wszystkie rodzaje wniosków i pisma w sprawach cudzoziemców.

Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koninie

Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 7
62-510 Konin

Sprawy cudzoziemców:
pokój nr 216 (I piętro)
w poniedziałki od 10:15 do 17:45
od wtorku do piątku od 8:15 do 15:15
Infolinia tel. 61 850 87 77
e-mail: cudzoziemcy.konin@poznan.uw.gov.pl

w każdej z delegatur można złożyć wszystkie rodzaje wniosków i pisma w sprawach cudzoziemców.

Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie

Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie
Plac Kościuszki 4
64-100 Leszno

pokój nr 7 (parter)
poniedziałek od 10:15 do 17:45
od wtorku do piątku od 8:15 do 15:15
Infolinia tel. 61 850 87 77
e-mail: cudzoziemcy.leszno@poznan.uw.gov.pl (link wysyła e-mail)
w każdej z delegatur można złożyć wszystkie rodzaje wniosków i pisma w sprawach cudzoziemców.

W celu złożenia wniosków w sprawach cudzoziemców należy pobrać bilet w systemie numerkowym. Ilość biletów wydawanych dla poszczególnej kategorii spraw jest ograniczona. Brak możliwości pobrania biletu dla danej kategorii spraw oznacza wyczerpanie dziennego limitu.

W sprawach cudzoziemców - wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały oraz pobyt rezydenta długoterminowego UE - należy przedkładać komplety oryginalnych dokumentów wraz z ich kserokopiami.

Bilety na załatwienie sprawy wydaje się:

w poniedziałek do 16:30
od wtorku do piątku do 14:00

Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Pile

Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Pile
ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła, pokój nr 26

poniedziałek od 10:15 do 17:45
od wtorku do piątku od 8:15 do 15:15
Infolinia tel. 61 850 87 77
e-mail: cudzoziemcy.pila@poznan.uw.gov.pl

W delegaturze można złożyć wszystkie rodzaje wniosków i pisma w sprawach cudzoziemców.

Informacja ogólna

UWAGA: W związku z pandemią punkt podawczy oraz punkt informacyjny pozostają nieczynne do odwołania.

Informacji ogólnych o sposobach legalizacji pobytu, legalizacji zatrudnienia i odbiorze kart pobytu udzielamy:

Dla zachowania terminów legalnego pobytu w kraju wnioski i uzupełnienia w sprawach cudzoziemców proszę przesyłać wyłącznie za pośrednictwem operatora pocztowego w terminie nie dłuższym niż ostatni legalny dzień pobytu.
Czy ta strona była przydatna?

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.