Składasz wniosek? Podpowiadamy jak go wypełnić. Pamiętaj, że prawidłowo wypełniony wniosek przyspiesza wydanie zezwolenia

O czym warto pamiętać przy składaniu wniosku?

Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z pouczeniem. Wypełniaj wniosek skrupulatnie i powoli - pytania we wniosku są przetłumaczone na trzy języki, w przypadku wątpliwości zasięgnij pomocy tłumacza.

Wypełniając wniosek o udzielenie zezwolenia pamiętaj, aby:

  • wypełnić go czytelnie w języku polskim. Jeżeli nie znasz języka polskiego, skorzystaj z pomocy tłumacza,
  • wypełnić wszystkie wymagane rubryki wniosku zgodnie ze stanem faktycznym. Nie pomijaj niczego, zatajenie informacji może negatywnie wpłynąć na rozpatrzenie Twojego wniosku,
  • wypełnić go wielkimi literami, wpisanymi w odpowiednie kratki,
  • poinformować nas, jeśli w przeszłości podawałeś inne dane osobowe – napisz o tym w uzasadnieniu. Jeżeli zmieniałeś nazwisko, podaj również swoje poprzednie dane osobowe,
  • podać miejsce faktycznego pobytu, gdzie będzie odbierana korespondencja. Jeżeli Twój adres do korespondencji jest inny, poinformuj nas o tym przy składaniu wniosku,
  • w części dot. karalności wskazać informacje o wydanych wobec ciebie wyrokach, a w przypadku niepewności, co do wydanych wyroków, wskazać, iż postępowanie pozostaje w toku (UWAGA: uiszczenie kary grzywny nie świadczy o tym, iż nie wszczęto postępowania karnego i nie wydano wyroku w sprawie),
  • w części dot. toczących się postępowań karnych lub postępowaniach w sprawach o wykroczenia podać informacje o wszystkich toczących się postępowaniach (np. w sprawie nieprzyjętych mandatów karnych),
  • nie ukrywać informacji. Wniosek składany jest pod odpowiedzialnością karną – zatem jeżeli byłeś karany zaznacz właściwe pole,
  • złożyć pod nim własnoręczny podpis oraz wpisać imię i nazwisko posługując się alfabetem łacińskim,
  • podać dane kontaktowe, tj. numer telefonu i adres e-mail, co ułatwi nam kontakt z Tobą.

 

Czy ta strona była przydatna?

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi