Przedłużenie ważności dokumentów i legalności pobytu

Kogo dotyczy?

Jeśli jesteś obywatelem Ukrainy i przebywasz w Polsce na podstawie jednego z niżej wymienionych dokumentów i okres ważności tego dokumentu upływałby od 24.02.2022 r., dokument ten jest przedłużony z mocy ustawy do 24.08.2023r.:

 • Wiza krajowa
 • Zezwolenie na pobyt czasowy
 • Karta pobytu
 • Polski dokument tożsamości
 • Dokument „zgoda na pobyt tolerowany”

Jeśli jesteś obywatelem Ukrainy i ostatni dzień dopuszczalnego okresu pobytu w Polsce:

 • na podstawie wizy Schengen wydanej przez organ polski,
 • na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen,
 • na podstawie dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającego jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2002, str. 1, z późn. zm.), wydanego przez właściwy organ innego państwa obszaru Schengen, albo innego dokumentu pobytowego wydanego przez organ tego państwa, uprawniającego do podróży po terytorium innych państw tego obszaru,
 • w ramach ruchu bezwizowego

przypada w okresie od 24.02.2022 r., Twój pobyt w Polsce uznaje się za legalny do 24.08.2023r..

Co powinieneś zrobić?

Nie załatwiasz żadnych formalności.

Nie wymieniasz dokumentów, bo są one przedłużone na podstawie przepisów.

Karta pobytu i wiza krajowa w okresie przedłużenia nie uprawnia do przekraczania granicy.

Przedłużenie terminów na wyjazd z Polski

Przedłużone z mocy prawa do 24.08.2023r. są również przypadające od 24.02.2022 r. :

 • terminy opuszczenia terytorium Polski wynikające np. z ostatecznych decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia
 • terminy dobrowolnego powrotu wynikające z ostatecznych decyzji o zobowiązaniu do powrotu
Считаете ли Вы эту информацию полезной?

Я сообщаю об ошибке / Просьба дать свои комментарии

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Просьба дать свои комментарии

FAQ

Каждый ли гражданин Украины может получить решение сроком на 1 год, если он не выполнит всех условий необходимых для выдачи разрешения?

Нет. В ситуации когда:

- Ваши данные находятся в списке лиц, пребывание которых нежелательно на территории Польши или Шенгенской информационной системе для запрета на въезд, или

- Ваше пребывание в Польше предоставляет угрозу государственной безопасности или защите общественной...

прочтите ответ...

Можете ли Вы обжаловать решение, которое было выдано Вам на 1 год? Вы хотели бы получить разрешение на весь период 3-х лет.

Вы можете обжаловать каждое решение. Вы можете предоставить дополнительные документы, которые не были предоставлены ранее. Если управление решит, что после предоставления этих документов Вы выполнили условия для выдачи Вам разрешения о котором Вы просили первоначально, управление изменит решение...

прочтите ответ...

Можете ли Вы получить возврат денежных средств, если Вы не получили разрешения?

Гербовый сбор за выдачу такого решения не подлежит возврату.