Дозвіл на тимчасове перебування з метою провадження господарської діяльності

Коли необхідно подати заяву?

Заяву необхідно подати у тому випадку, якщо Ви маєте намір перебувати в Польщі більш ніж 3 місяці і якщо головною метою Вашого перебування є провадження господарської діяльності.

Провадження господарської діяльності також означає здійснення праці у випадку, коли:

 • Особа здійснює функцію в правлінні товариства з обмеженою відповідальністю або акціонерного товариства, яку вона створила або у якій прийняла або придбала долі або акції;
 • Здійснюється провадження справ командитного товариства або командитно-акціонерного товариства у якості компаньйона;
 • Здійснюється діяльність у якості довіреного.

Заяву з метою надання дозволу на тимчасове перебування Вам необхідно подати особисто, не пізніше останнього дня Вашого легального перебування на території Польщі.

Якщо Ваша заява буде подана своєчасно і не буде містити формальних недоліків або формальні недоліки будуть усунуті у вказаний нами строк, Ваше перебування буде легальним від дня подання заяви до дня, коли рішення у справі буде остаточним.

У випадку, якщо Ви провадите господарську діяльність в Польщі та подасте заяву з метою надання дозволу на тимчасове перебування та працю, Вам буде відмовлено у ініціюванні провадження. Якщо Ви здійснюєте функцію в правлінні юридичної особи, що підлягає внесенню до реєстру підприємців, долі та акції якої Ви не маєте, Вам необхідно подати заяву з метою надання дозволу на тимчасове перебування та працю. Просимо пам’ятати, що в цьому випадку управління також буде перевіряти стан підприємства, де Ви працюєте.

Розгляд заяви щодо надання дозволу на тимчасове перебування з метою провадження господарської діяльності вимагає аналізу багатьох фінансових документів фірми, а також дослідження впливу діяльності на польську економіку. З цього приводу, такі провадження більш складні та довше тривають. Просимо пам’ятати, що надання як можна більшої кількості документів при поданні заяви, які стосуються провадження діяльності, значно прискорюють процедуру.

Перед поданням заяви, будь ласка, ознайомтесь з нашими вказівками щодо заповнювання бланку заяви

Де необхідно подати заяву?

Заяву Ви можете подати особисто у Відділі у справах іноземців в Познані або в одному з представництв управління.

Аби подати заяву, Вам необхідно зареєструватися через Інтернет – зареєструвати візит

Якщо Ви не будете мати можливість подати заяву особисто до останнього дня Вашого легального перебування, для дотримання терміну, надішліть заяву поштою.

Дата відправлення кореспонденції на пошті вважається датою подання заяви.

Якщо Ви подасте заяву поштою, наступним кроком буде Ваша особиста присутністьб/сканування відитків пальців. Під час Вашого візиту Ви можете також подати інші документи, які необхідні для отримання штампа у паспорт.

Дізнайтеся, як записатися на процедуру сканування відбитків пальців.

Які документи необхідно подати?

Документи, необхідні для отримання штемпеля у паспорт (т.з. формальні вимоги):

 • Заява в 1 екземплярі - заповніть в електронному вигляді в Модулі Обробки Справ або завантажте та заповніть заяву згідно з вказівками (завантажити бланк)
 • 4 фотографії;
 • Ксерокопія дійсного проїзного документа (оригінал необхідно показати). У виняткових ситуаціях, якщо Ви не маєте дійсного проїзного документа і не маєте можливості його отримати, Ви можете надати інший документ, який підтверджує Вашу особу;
 • Додаток №1 якщо Ви здійснюєте функцію в правлінні товариства, яке Ви створили або долі або акції якої Ви прийняли або придбали, якщо Ви провадите справи командитного товариства або командитно-акціонерного товариства у якості компаньйона або Ви дієте у якості довіреного. Якщо Ви виконуєте кілька функцій, додаток №1 необхідно долучити для кожної з функцій окремо.

Додаток №1 повинна підписати особа, що має право представляти товариство у державному судовому реєстрі (KRS) або довірена особа, що визначена цією особою. В останньому випадку необхідно долучити відповідну довіреність.

Для провадження ініціювання необхідно також підтвердження сплати гербового збору.

Вам необхідно подавати оригінали документів (необхідно показувати) або завірені копії.

Документи, що необхідні для надання дозволу:

Фізична особа – підприємець

Вам необхідно надати основні документи, що підтверджують:

Крім того, необхідно також надати документи, що пов’язані з провадженням господарської діяльності.

Насамперед, управління буде перевіряти чи в попередньому році перед поданням заяви, Ваша фірма отримала необхідний прибуток, який вимагається згідно з положеннями Закону "Про іноземців". Необхідний прибуток – це 12-кратність середнього щомісячного винагородження брутто у національній економіці, що оголошується Головою центрального статистичного офісу. Сума доходу розраховується згідно ставкам у попередньому році перед поданням заяви у воєводстві, у якому Ви проживаєте.

Якщо Ваша діяльність досягла у попередньому році перед поданням заяви необхідний дохід, Вам необхідно надати:

 • PIT – 36 або PIT-28 (податок на доходи від фізичних осіб) за попередній податковий рік перед поданням заяви разом із підтвердженням надання до податкового управління або довідка з податкового управління про досягнутий прибуток;
 • Довідка з управління соціального страхування (ZUS) про відсутність заборгованості в оплаті внесків або довідка з податкового управління про відсутність заборгованості з податками Вашого підприємства.

Якщо Ваша діяльність не досягла у попередньому році перед поданням заяви необхідний дохід, Вам необхідно надати:

 • Документи, що підтверджують працевлаштування принаймні 2 громадян Польщі або іноземців, що мають право працювати на території Польщі на підставі безстрокового договору на повний робочий час, мінімум протягом 1 року перед поданням заяви: наприклад, трудовий договір та підтвердження оплати внесків до управління соціального страхування за повний період працевлаштування кожного з працівників,
 • Документи, що дають можливість реалізації цих умов у майбутньому:
  • PIT – 36 або PIT-28 (податок на доходи від фізичних осіб) за попередній податковий рік перед поданням заяви разом із підтвердженням надання до податкового управління,
  •  Актуальна прибутково-видаткова книга,
  •  Витяг з банківського рахунку, що підтверджує наявність фінансових коштів на провадження поточної діяльності фірми,
  • Підписані договори/контракти,
  • Підтвердження інвестицій, наприклад: фактури VAT (податок на умовно-чисту продукцію), рахунки,
  • Договір найму приміщення,
  • Трудові договори/договори – доручення з працівниками,
  • Інформація про стан складу,
  • Довідка з управління соціального страхування (ZUS) про відсутність заборгованості в оплаті внесків або довідка з податкового управління про відсутність заборгованості з податками Вашого підприємства,
  • Інші фінансові документи, що підтверджують фінансовий стан Вашої фірми.

Товариство

Якщо Ви є головою правління або довіреним у даному товаристві та маєте долі, або маєте долі але не здійснюєте жодної функції у ньому, Вам необхідно подати документи на отримання дозволу на тимчасове перебування з метою провадження господарської діяльності. Вам необхідно надати основні документи, що підтверджують:

Одним з документів, який Ви можете надати – це ухвала спільників, що визначає гонорар для особи, що здійснює функцію голови правління або трудовий договір, де зазначено Вашу діяльність у якості голови правління. Якщо Ви отримуєте прибуток з інших джерел, Ви можете також долучити трудовий договір з іншої фірми. У цьому випадку пам’ятайте, що Вам необхідно долучити дійсний дозвіл на працю на цю посаду.

Трудовий договір на здійснення функції голови правління повинен бути підписаний особою, що має право підписувати договори з членами правління – необхідно надати документ, що це засвідчує (наприклад – довіреність). Просимо пам’ятати, що Ви не можете підписати договір сам з собою.

Крім цього, також необхідно долучити документи, що стосуються провадження господарської діяльності.

Перед усім, Вам необхідно перевірити, чи в попередньому році перед поданням заяви, фірма отримала необхідний прибуток, який вимагається згідно з положеннями Закону "Про іноземців". Необхідний прибуток – це 12-кратність середнього щомісячного винагородження брутто у національній економіці, що оголошується Головою центрального статистичного офісу. Сума доходу розраховується згідно ставкам у попередньому році перед поданням заяви у воєводстві, у якому Ви проживаєте.

Якщо Ваша діяльність досягла у попередньому році перед поданням заяви необхідний дохід, Вам необхідно надати:

 • CIT – 8 PIT (податок на прибуток підприємств) за попередній податковий рік перед поданням заяви разом із підтвердженням надання до податкового управління або довідка з податкового управління про досягнутий прибуток,
 • Довідка з управління соціального страхування (ZUS) про відсутність заборгованості в оплаті внесків або довідка з податкового управління про відсутність заборгованості з податками Вашого підприємства.

Якщо Ваша діяльність не досягла у попередньому році перед поданням заяви необхідний дохід, Вам необхідно надати:

 • Документи, що підтверджують працевлаштування принаймні 2 громадян Польщі або іноземців, що мають право працювати на території Польщі на підставі безстрокового договору на повний робочий час, мінімум протягом 1 року перед поданням заяви: наприклад, трудовий договір та підтвердження оплати внесків до управління соціального страхування за повний період працевлаштування кожного з працівників,
 • Документи, що дають можливість реалізації цих умов у майбутньому:
  • CIT – 8 (податок на прибуток підприємств) за попередній податковий рік разом із підтвердженням надання до податкового управління,
  • Звіт про фінансові результати,
  • Актуальний баланс товариства,
  • Бізнес-план,
  • Витяг з банківського рахунку, що підтверджує наявність фінансових коштів на провадження поточної діяльності фірми,
  • Підписані договори/контракти,
  • Підтвердження інвестицій, наприклад: фактури VAT (податок на умовно-чисту продукцію), рахунки,
  • Договір найму приміщення,
  • Трудові договори/договори – доручення з працівниками,
  • Інформація про стан складу,
  • Довідка з управління соціального страхування (ZUS) про відсутність заборгованості в оплаті внесків або довідка з податкового управління про відсутність заборгованості з податками Вашого підприємства,
  • Інші фінансові документи, що підтверджують фінансовий стан Вашої фірми.

Ви здійснюєте функцію в правлінні товариства, але не маєте долі

Якщо Ви здійснюєте функцію в правлінні товариства та не маєте долі у цьому товаристві, Вам необхідно подати заяву з метою надання єдиного дозволу на тимчасове перебування та працю. Крім виконання умов, щодо отримання єдиного дозволу на тимчасове перебування та працю, Вам необхідно довести що товариство, у якому Ви здійснюєте функцію, виконує усі умови щодо отримання прибутку. Тоді Вам необхідно надати документи, що стосуються вищезазначеної господарської діяльності.

Що Вам необхідно знати?

Ознайомтеся з нашими порадами

Дозвіл надається на строк не довше 3 років.

Якщо Ви отримали дозвіл з метою здійснення праці у якості голови правління товариства з обмеженою відповідальністю або акціонерного товариства, акції або долі якої Ви маєте або провадите справи командитного товариства або командитно-акціонерного товариства у якості компаньйона або здійснюєте діяльність у якості  довіреного, наданий дозвіл дає заразом право до здійснення праці на цих посадах. Для здійснення іншої праці необхідно мати дозвіл на працю.

Ви зобов’язані поінформувати Воєводу, який видав Вам дозвіл, протягом 15 днів після того, як Ви припинили провадження господарської діяльності. Якщо Ви хочете провадити іншу діяльність або придбати долі або акції іншого товариства, Вам необхідно подати нову заяву. Якщо Ви не подасте нової заяви, ми розпочнемо процедуру відкликання Вашого дозволу, тому що мета Вашого перебування, яку Ви задекларували при поданні заяви закінчилась. Якщо Ви цього не зробите, ми можемо відмовити Вам у подальших Ваших дозволах на тимчасове перебування.

Ви отримали рішення – як отримати посвідку на перебування?

Посвідка на перебування може бути Вам видана після позитивного рішення про надання Вам дозволу. Ознайомтесь, як отримати посвідку

Чи була ця сторінка корисною?

Виправити помилку / Дайте свої коментарі

CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсиланням спаму.

Дайте свої коментарі

FAQ

Чи можете Ви отримати дозвіл на перебування в ситуації, коли товариство тільки утворено та не отримує прибутку?

Якщо товариство не виконує умов прибутку та не працевлаштовує громадян Польщі/іноземців, Вам необхідно довести що Ви маєте достатньо фінансових коштів на виконання цієї умови у майбутньому. Доцільно долучити документи які підтверджують, що товариство/підприємство має достатньо фінансових коштів...

czytaj całą odpowiedź...

Чи необхідно подавати оригінали документів, що стосуються товариства, особливо договір про співпрацю або про надання послуг?

Так. Копія не є документом. Ви можете надати копію, якщо Ви покажете оригінал або копію, що посвідчена згідно з оригіналом нотаріусом або, якщо Ви маєте довірену особу, яка є юридичним радником, адвокатом, патентним повіреним – копію, що посвідчена цією довіреною особою.

Увага! Ані Ви ані...

czytaj całą odpowiedź...

На сьогодні Ви інвестуєте та товариство несе витрати, що можна зробити аби отримати дозвіл на тимчасове перебування?

Вам необхідно показати, що Ви провадите діяльність, яка дає можливість виповнення  умов у майбутньому, між іншім документи щодо інвестицій, договорів, а також фінансових коштів на банківському рахунку.

Чому не можна отримати єдиний дозвіл на тимчасове перебування та працю будучи одночасно учасником в іншому товаристві?

Якщо Ви подасте заяву на тимчасове перебування та працю одночасно будучи учасником у товаристві, провадження справи щодо тимчасового перебування та праці не буде ініційовано. Натомість, якщо інформація про те, що Ви маєте долі у товаристві буде виявлена після ініціювання провадження, розгляд...

czytaj całą odpowiedź...

Якщо Ви працевлаштовуєте громадян Польщі на підставі безстрокового договору, чи товариство і далі повинно виконати фінансові умови?

Якщо Ви працевлаштовуєте мінімум протягом 1 року перед поданням заяви на підставі безстрокового договору на повний робочий час принаймні 2 громадян Польщі або іноземців, що мають право працювати на території Польщі, підприємство не повинно виконувати інших фінансових умов, проте Вам необхідно...

czytaj całą odpowiedź...