Check-lista - Wymiana zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu