Absolwenci studiów wyższych

Dodano: 28.11.2019

Zezwolenie jest udzielane na okres 9 miesięcy – jednorazowo, bezpośrednio po zakończeniu studiów.

czytaj dalej...
Dodano: 28.11.2019

Tak, złóż pisemną prośbę o przekwalifikowanie wniosku z poszukiwania pracy na wykonywanie pracy. Posiadając dyplom ukończenia polskiej uczelni w trybie stacjonarnym nie musisz uzupełniać informacji starosty. Wystarczy, że złożysz załącznik nr 1 podpisany przez pracodawcę oraz dodatkową dopłatę skarbową w wysokości 100zł.

czytaj dalej...
Dodano: 28.11.2019

Jeśli ukończyłeś studia stacjonarne możesz pracować bez zezwolenia. W przypadku ukończenia studiów niestacjonarnych – będziesz potrzebował zezwolenia na pracę. Z wnioskiem powinien wystąpić Twój pracodawca. Możesz też złożyć wniosek o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.

czytaj dalej...
Dodano: 28.11.2019

Tylko raz i to bezpośrednio po ukończeniu studiów.

czytaj dalej...
Dodano: 28.11.2019
  • Nie musisz mieć zgody na pracę w Polsce i decyzja nie wymaga zmiany, ponieważ nie określa warunków, na jakich możesz wykonywać pracę.
  • Zmianę pracodawcy musisz jednak zgłosić, aby wykazać, że nie ustał cel, dla którego zezwolenie zostało udzielone i że nadal spełniasz warunki jego udzielenia.
czytaj dalej...
Dodano: 28.11.2019
  • Tak, jednak zezwolenie to nie daje prawa do wykonywania pracy na terytorium Polski. W celu podjęcia zatrudnienia należy dodatkowo uzyskać zezwolenie na pracę.
  • Absolwenci stacjonarnych studiów wyższych na polskich uczelniach zwolnieni są z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę.
czytaj dalej...
Dodano: 28.11.2019

Bezpośrednio po ukończeniu studiów w Polsce.

czytaj dalej...
Dodano: 26.11.2019

Możesz. Pamiętaj, aby w uzasadnieniu dopisać obok wskazanego celu pobytu na poszukiwanie pracy, że obrona będzie dopiero za kilka miesięcy, aby zostało to wzięte pod uwagę w przypadku wezwania do uzupełnienia czy wydawania decyzji. Jeśli termin obrony się opóźnia i chcesz zawiesić postępowanie, możesz to zrobić, ale pamiętaj, że Twój pobyt nie będzie legalny po zakończeniu posiadanej wizy, ruchu bezwizowego czy posiadanej już karty pobytu.

czytaj dalej...
Dodano: 12.11.2019

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć, jeżeli zamierzasz przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące i jeżeli jesteś absolwentem polskiej uczelni, a celem Twojego pobytu jest poszukiwanie pracy lub planujesz rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium RP. O zezwolenie możesz się ubiegać tylko bezpośrednio po zakończeniu studiów.

czytaj dalej...